Banner trang chủ

Bàn phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia

22/09/2023

    Ngày 22/9/2023, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã có buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 2/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.

    Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021- 2025, các địa phương trên cả nước đã lập quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở các chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai từ năm 2021, nhiều địa phương báo cáo với lãnh đạoĐảng, Nhà nước và Bộ TN&MT về các vướng mắc trong phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 2/5/2023 về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ TN&MT và các địa phương trong việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 360/CĐ-TTg và các nhu cầu, đề xuất.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, hiện nay, Bộ TN&MT đã nhận được báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đã tổng hợp kết quả thực hiện cũng như đề xuất điều chỉnh của các địa phương. Hiện có 58/63 tỉnh đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ đến năm 2025. Trong đó, các địa phương tập trung đề xuất điều một số chỉ tiêu sử dụng đất như: đất trồng lúa, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất giao thông, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao, đất công trình năng lượng... Tuy nhiên, báo cáo và hồ sơ nhiều địa phương gửi về chưa làm rõ được nhu cầu, cơ sở pháp lý để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất.

Toàn cảnh buổi làm việc

    Trên cơ sở đó, Bộ TN&MT đề xuất 2 phương án: (1) Trình Quốc hội quyết định điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất theo hướng bổ sung chỉ tiêu của giai đoạn 2026 - 2030 về thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025; (2) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo thẩm quyền để điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị lãnh đạo các địa phương cho ý kiến về phương án do Bộ TN&MT xây dựng trên cơ sở việc thực hiện Quyết định của các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án có khả năng thu hút đầu tư, đồng bộ hệ thống hạ tầng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra.

    Cũng tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất Chu An Trường đã trình bày cụ thể các phương án do Bộ TN&MT xây dựng, các tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Đại diện lãnh đạo các địa phương cho ý kiến về các phương án điều chỉnh điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 do Bộ TN&MT, đồng thời đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu sử dụng đất của địa phương trên cơ sở thực tiễn.

    Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao c ý kiến của lãnh đạo các địa phương, đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT cùng các Sở, ngành liên quan tính toán cụ thể các chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là đất hạ tầng giao thông, đất khu công nghiệp… gửi Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phương Tâm

Ý kiến của bạn