Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Xây dựng Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu

15/09/2015

     Ngày 10/7/2014, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Xây dựng khung Dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Trưởng Ban soạn thảo Bùi Cách Tuyến chủ trị Hội nghị.    Toàn cảnh Hội nghị        Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết, khung Dự thảo Nghị định dự kiến có 9 Chương, 65 điều, được xây dựng theo hướng tập trung hướng dẫn những nội dung trong Luật BVMT và một số nội dung khác phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý chất thải và phế liệu, bao gồm các quy định về quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại; Quản lý nước thải; Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải; Quản lý phế liệu nhập khẩu và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất. Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định sẽ quy định chi tiết các thuật ngữ về chất thải, phế liệu, các nguyên tắc phân định, phân loại chất thải và quản lý chất thải tại Việt Nam.      Đối tượng được áp dụng trong Nghị định bao gồm các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Riêng hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam, Nghị định không có điều chỉnh. Đối với một số trường hợp quy định theo Điều ước quốc tế mà tham gia là thành viên có quy định khác với các quy định trong Nghị định này thì sẽ được áp dụng theo Điều ước quốc tế.        Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu  là một trong 3 Nghị định được xây dựng nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật BVMT (sửa đổi), vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.    Theo VEA    
Ý kiến của bạn