Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/08/2022

Truyền thông về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hướng tới sự phát triển bền vững

03/11/2021

    Ngày 2/11/2021, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Truyền thông về bảo vệ TN&MT biển, hướng tới sự phát triển bền vững.

    Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu, gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT; các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực TN&MT biển; đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ninh.

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) cho biết: Thế kỉ 21 được xem là “Thế kỷ của đại dương”, thời gian qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030. Trong đó, truyền thông là công cụ sắc bén và cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Vì vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ về vai trò, trách nhiệm của công tác truyền thông trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân về vị trí, vai trò của biển đảo. Từ đó, hướng tới sự phát triển bền vững TN&MT biển Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

    Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo đã co những tham luận, trao đổi, chia sẻ về quan điểm, kinh nghiệm thực tế, nêu các giải pháp để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đồng thời trao đổi, làm rõ hơn về tiềm năng, lợi thế biển Việt Nam, vai trò của truyền thông đối với công tác bảo vệ TN&MT biển, tình hình thực hiện công tác truyền thông về tài nguyên, môi trường biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, định hướng xây dựng chương trình truyền thông phát bền vững kinh tế biển và giải pháp thực hiện chương trình truyền thông trong giai đoạn tới… Thông qua các bài tham luận, ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã cho thấy rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TN&MT biển trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

    Đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế biển với BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó GS. TS Nguyễn Chu Hồi cho biết, những năm qua, kinh tế biển của Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, quá trình phát triển ẩn chứa không ít nguy cơ và thách thức, tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực biển ven bờ; ô nhiễm rác thải, nhất là rác thải nhựa đang trở thành vấn đề cấp bách. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức về vai trò, vị trí biển và kinh tế biển của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân chưa đầy đủ về vai trò của bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đối với sự phát triển bền vững. Vì vậy, thời gian tới cần xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình truyền thông phù hợp với mọi cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng về các nội dung phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 36/NQ-TW.

    Kết luận Hội thảo, ông Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ, Quảng Ninh là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế biển, tỉnh đã chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 36-NQ/TW. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, địa phương đã tạo được những dấu ấn nổi bật, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biển, ven biển và bảo vệ biên giới, biển đảo được nâng cao; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển khu kinh tế và ven biển; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch, cảng biển...

    Để tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cho sự phát triển kinh tế biển bền vững và góp phần BVMT, tài nguyên biển, trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông về kinh tế biển một cách chủ động, đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển; theo dõi, nắm chắc tình hình, nắm vững các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển, đảo để đấu tranh, phản bác.

    Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) cần đổi mới các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, thu hút người đọc, dễ lan tỏa trên không gian mạng; tập trung tuyên truyền sâu rộng hậu quả của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển đối với hệ sinh thái, đời sống con người cũng như sự phát triển của đất nước. Thông qua đó nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân về vị trí, vai trò của biển đảo, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Hoàng Đàn

Ý kiến của bạn