Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 22/02/2024

Thúc đẩy kinh tế Tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử

19/10/2021

    Ngày 16-17/10/2021, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Trường học xanh Việt Nam tổ chức Hội nghị theo Mô hình Liên hợp quốc (LHQ) về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử.

    Đây là một trong những sự kiện hướng tới Hội nghị theo Mô hình LHQ năm 2021 (Vietnam Model United Nations 2021) nhằm phổ biến kiến thức, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về BVMT, thực hiện truyền thông, nâng cao ý thức  BVMTcho học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội theo quy định tại Điều 5, Điều 148, Điều 153, Điều 154, Điều 164, Điều 166, và Điều 168 Luật BVMT năm 2020 trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và an ninh toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo Mô hình Liên hợp quốc (LHQ) về thúc đẩy 

KTTH trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử

    Phát biểu tại Hội nghị, bạn Nguyễn Đình An, Chủ tịch CLB Trường học xanh Việt Nam cho biết, Mô hình LHQ (MUN) là mô hình mô phỏng Hội nghị của LHQ nhằm giáo dục học sinh, sinh viên về kỹ năng ngoại giao, đàm phán, thuyết phục để giải quyết một vấn đề mang tính toàn cầu. Tại Hội nghị MUN Việt Nam 2021, học sinh, sinh viên thảo luận trực tuyến với các đại biểu trên thế giới nhằm thúc đẩy Mô hình KTTH trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử.

    Hiện nay, tốc độ phát triển công nghệ và tốc độ tiêu thụ các thiết bị điện không ngừng tăng nhanh, theo đó, rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) đã trở thành một trong những dòng chất thải phát triển nhanh nhất. Do sự đa dạng của các sản phẩm và thành phần phức tạp của các nguyên liệu của mỗi sản phẩm, việc tăng cường  quản lý chất thải WEEE là cần thiết. Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ đại diện cho các quốc gia thành viên trong Chương trình Môi trường của LHQ đề xuất giải pháp quản lý chất thải điện tử thông qua thực thi Luật BVMT năm 2020 về thúc đẩy KTTH và thực hiện Trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng (EPR). Sau khi kết thức phiên thảo luận, Hội nghị sẽ thống nhất và ra tuyên bố chung về Nghị quyết thúc đẩy Mô hình KTTH trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử.

    Mô hình LHQ năm 2021 do Trường học xanh Việt Nam (Green School Vietnam)  tổ chức nằm trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” được Tổ chức Môi trường LHQ và Bộ TN&MT Việt Nam tài trợ nhằm thúc đẩy KTTH ở Việt Nam. Mô hình LHQ do sinh viên lãnh đạo, bắt đầu từ mô phỏng đầu tiên được gọi là “Hội đồng quốc tế”, được tổ chức tại Đại học Oxford vào tháng 11/1921. Sau một số hội nghị mô phỏng ở Oxford, năm 1923, Mô hình LHQ đã được tổ chức tại Đại học Harvard.

    Green School Việt Nam được thành lập nhằm tuyên truyền, phổ biến, giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với chuẩn mực Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED) của UNESCO, nhằm trao quyền cho học sinh trở thành 'công dân toàn cầu', có khả năng đảm nhận các vai trò tích cực, giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực vào một thế giới công bằng, hòa bình, khoan dung, hòa nhập, an toàn và bền vững.

Chủ tịch CLB Trường học xanh Nguyễn Đình An phát biểu tại Hội nghị

    Giáo dục bền vững đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc nâng cao nhận thức, đào sâu kiến thức và xây dựng năng lực hướng tới cuộc sống bền vững ở cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và địa phương. Ngày càng có nhiều chính phủ xây dựng và thực hiện các chính sách hoặc chương trình giáo dục môi trường để phát triển bền vững. Tại Việt Nam, Luật BVMT năm 2020 đã cụ thể hóa nội dung về Giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng về BVMT tại Điều 153, và Truyền thống, phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về  BVMT tại Điều 154.

    Nhiều sáng kiến cũng đã được xây dựng với hy vọng thu hút giáo viên và học sinh, sinh viên tìm hiểu sâu hơn và thực hành về lối sống bền vững, coi đây là một phần của cuộc sống hàng ngày. Các cuộc thảo luận theo Mô hình LHQ và phát triển năng lực mang đến cơ hội tiếp thêm sinh lực để thu hút tập thể sư phạm tại các trường phổ thông, đại học và toàn thể cộng đồng xã hội hướng tới việc xanh hóa môi trường giáo dục và học tập. Hội nghị theo Mô hình LHQ 2021 là một phần của Chiến dịch nâng cao nhận thức được phát triển và thực hiện nhằm khuyến khích nhiều học sinh và cộng đồng thực hiện lối sống bền vững.

Châu Loan

 

Ý kiến của bạn