Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 29/01/2023

Thanh Hóa: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

21/12/2021

    Ngày 16/12/2021, tại Thanh Hóa, Hội luật sư Tỉnh Thanh Hoá phối hợp với UBND TP. Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVMT cho cán bộ, hội viên hội luật gia thành phố; cán bộ tư pháp, địa chính phường Trường Sơn và Bắc Sơn.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn Nguyễn Thế Hùng cho biết, Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/6/2014 tại kỳ họp thứ 7. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Luật BVMT năm 2014 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Nhận thức về trách nhiệm và hành động trong BVMT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội; phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường đã có sự thay đổi từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường và xu thế tăng mạnh về ô nhiễm môi trường trước đây đang được kiềm chế, giảm dần. Nền kinh tế có bước phát triển bền vững hơn, thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, Luật BVMT năm 2014 qua quá trình thực hiện còn có điểm chưa phù hợp, cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật BVMT năm 2020, gồm 16 chương, 171 điều (giảm 4 chương, tăng 1 Điều so với luật BVMT năm 2014), Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

    Tại Hội nghị, các đại biểu được các chuyên gia truyền đạt, phổ biến một số điểm mới của Luật BVMT năm 2020. Trong đó, tập trung vào các quy định mới về giấy phép môi trường, quản lý chất thải, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương; chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp… Qua đó, các đại biểu nắm được đầy đủ những quy định mới để có thể tham mưu và thực hiện có hiệu quả trong công tác BVMT. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để các cấp, các ngành phát huy vai trò của Hội luật gia các cấp trong công tác bảo vệ môi trường; nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVMT cho cán bộ, hội viên Hội luật gia.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn