Banner trang chủ

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

10/07/2023

    Ngày 6/7/2023, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là vấn đề rất nóng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 03/CTPH-BTNMT-HLG ngày 5/10/2018 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở đề xuất của Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định giao Hội Luật gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội Luật gia các cấp”. Trong năm 2021 và 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các Chi hội luật gia ở các bộ, ngành Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hệ thống các cơ quan tài nguyên và môi trường ở các địa phương thực hiện bước đầu và đạt được kết quả nhất định trong hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, góp phần xây dựng môi trường tự nhiên, môi trường sống trong sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Năm 2023, Hội Luật gia Việt Nam, Bộ TN&MT và Bộ Tài chính đã tiếp tục đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao nhiệm vụ năm 2023 với quy mô nhiệm vụ lớn hơn những năm vừa qua. Hội nghị tập huấn này có ý nghĩa quan trọng và là tiền đề cho việc nâng cao nhận thức, kiến thức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, xây dựng môi trường sống trong sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào đời sống xã hội. 

Toàn cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền tải 09 chuyên đề liên quan đến bảo vệ môi trường do các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn truyền đạt gồm: (1) Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; (2) Pháp luật về bảo vệ môi trường nước và thực tiễn thi hành; (3) Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản và thực tiễn thi hành; (4) Những quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường và thực tiễn thi hành ở Việt Nam hiện nay; (5) Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (6) Bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường gây ra; (7) Pháp luật về thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại  nguồn và thực tiễn thi hành; (8) Chính sách, pháp luật về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; (9) Vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường.

    Hội nghị này là sự kiện thuộc chuỗi 3 Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về môi trường cho 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố. Trước đó, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức tại Quảng Ninh cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; tổ chức tại Đồng Tháp cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Châu Long

Ý kiến của bạn