Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn

27/05/2024

    Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 4108/KSONMT-CLMT của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN&MT), UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Văn bản 17331/UBND-VP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh

    UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ; vận hành các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục đảm bảo số liệu truyền, kết nối liên tục, không bị gián đoạn. Thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh (AQI); công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của tỉnh.

    UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát các nguồn thải khí thải (đặc biệt là nguồn điện từ các điểm đốt mở, đốt rác thải, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, khu vực công trình xây dựng; nguồn điểm từ các cơ sở sản xuất công nghiệp); yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, bảo đảm xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn…

    Đặc biệt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao các Sở: TN&MT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Ban quản lý các khu công nghiệp; Công an tỉnh; UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số: 5317/UBND-VP ngày 18/5/2021, số 14481/UBND-VP ngày 15/11/2022 và số 9216/UBND-VP ngày 17/7/2023.

Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT không khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

    Trong đó, Sở TN&MT được giao tiếp tục thực hiện quan trắc môi trường không khí định kỳ bảo đảm theo Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 và Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục vận hành các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục bảo đảm số liệu truyền, kết nối về Bộ TN&MT liên tục, không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, thực hiện việc tính toán, công bố chỉ số chất lượng không khí xung quanh (AQI); tiếp tục công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Trang thông tin điện tử, các Panoled do Sở TN&MT quản lý, vận hành và kết nối về Bộ TN&MT để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin; khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe (trong trường hợp chất lượng không khí xung quanh nằm ngoài giới hạn cho phép của quy chuẩn), đặc biệt với các nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào 5h - 7h sáng và 14h - 19h tối; hoàn thiện Dự thảo “Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025”, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành thực hiện theo quy định của Luật BVMT năm 2020.

    Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát các nguồn thải khí thải (nguồn điểm) đối với các cơ sở nằm trong khu công nghiệp; yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, bảo đảm xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn; đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT theo quy định.

    UBND cấp huyện, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên kiểm tra thực tế, xác định và ngăn chăn kịp thời các hoạt động đốt mở trên địa bàn. Đồng thời, có các giải pháp triệt để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đính khác, hạn chế tình trạng đốt tại ruộng gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định.

    Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải và Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình phá rỡ, công trình xây dựng...).

    Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân thực hành các biện pháp, giải pháp bảo vệ sức khỏe đối với tình hình ô nhiễm bụi trong không khí tại những thời điểm chất lượng không khí bị ô nhiễm bụi (nếu có).

    Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng các kết quả, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo thời tiết hàng ngày.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn