Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 21/06/2024

Những đóng góp tích cực của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

16/05/2024

    Ngày 15/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, trong đó đề ra Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và cách thức phù hợp để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, mới đây, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hưng Yên đã báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU sau hơn 2 năm.

    1. Nhiều kết quả đáng khích lệ

    Theo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hưng Yên, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, toàn tỉnh đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách triệt để, nghiêm túc, cụ thể: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch của đơn vị; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, chuyển đổi hình thức nuôi trồng thủy hải sản, các hoạt động hỗ trợ cơ giới hóa... Ngoài ra, 52 đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Nghị quyết cũng được tỉnh ban hành mới và rà soát, điều chỉnh, bổ sung (trong đó, ngành nông nghiệp tham mưu 28 nội dung). Đến nay, sau thời gian dài triển khai hoạt động, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong các lĩnh vực: Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); thủy sản; cơ giới hóa; công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai… 

    Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp hàng năm đều giảm nhưng diện tích nhiều loại cây trồng có giá trị thu nhập cao tăng đáng kể. Đã có 20 - 30% trang trại sử dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (mục tiêu của Nghị quyết là 30%). Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai thường xuyên, đồng bộ và kịp thời. Công tác kiểm soát chất lượng con giống, cây trồng, chất lượng thức ăn chăn nuôi, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

    Đối với lĩnh vực thủy sản, tỉnh Hưng Yên đang tích cực chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng thủy sản bằng cách đa dạng hóa giống loài và phương thức nuôi, chuyển từ mô hình nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang quy mô hợp tác xã, doanh nghiệp, cũng như chuyển từ nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh. Các mô hình hiện đại như “nuôi cá sông trong ao nước tĩnh”, “nuôi lồng bè trên sông”, “nuôi thủy sản trong ao bán nổi” được ứng dụng rộng rãi, hướng đến những đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao. Việc ứng dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và các tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản được chứng nhận cũng được đẩy mạnh, với sự tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Kể từ năm 2021, tỉnh đã cấp chứng nhận cho 6 mô hình sản xuất nông nghiệp theo VietGAP, nâng tổng diện tích áp dụng tiêu chuẩn này lên 92,2 ha và 173 lồng cá sản xuất an toàn theo chuỗi. Những nỗ lực này thể hiện mạnh mẽ cam kết của Hưng Yên trong việc thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững và an toàn, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp địa phương.

    Bên cạnh đó, cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Hưng Yên đang phát triển mạnh, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân. Từ năm 2021, tỉnh đã hỗ trợ 83 hộ nông dân với 6,15 tỷ đồng để mua 87 máy móc và nông cụ, gồm 43 máy gặt, 33 máy kéo, 8 máy cấy, 1 máy cuộn rơm và 2 máy ép phân... Qua đó giúp khâu làm đất đạt mức cơ giới hóa 100%, thu hoạch lúa đạt 95,9% và cấy bằng máy đạt 19,3%. Trong chăn nuôi, tỉnh cũng triển khai mô hình sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật tại một số địa phương, mở ra triển vọng cho nông nghiệp hiện đại hóa tại Hưng Yên.

    Công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và các loại hình tổ chức sản xuất cũng được tỉnh chú trọng, quan tâm, đổi mới để phù hợp, hiệu quả hơn với tình hình thực tế. Toàn tỉnh hiện có 62 làng nghề, trong đó 20 làng nghề đã được công nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Các làng nghề hoạt động theo từng nhóm nghề khác nhau, giải quyết việc làm cho trên 49.000 lao động; doanh thu của các cơ sở trong làng nghề đạt trên 7.800 tỷ đồng. 

    Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản được tỉnh xúc tiến thực hiện triệt để theo các tiêu chí đề ra. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã tham gia trên 60 kỳ hội chợ, hội thảo, triển lãm, kết nối cung cầu... do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, tỉnh Hưng Yên, các tỉnh, thành phố, địa phương tổ chức, nhằm trưng bày, giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề của trên 40 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà vườn… trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã hỗ trợ xây dựng 6 điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP ở Thành phố Hưng Yên, các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Mỹ Hào.

    2. Những đóng góp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Nghị quyết

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên là một cơ quan chính quyền địa phương, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn trong phạm vi tỉnh. Đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương.

    Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ và giải vụ, chuyển đổi từ đất trồng cây hiệu quả thấp sang trồng cây hiệu quả kinh tế cao hơn. Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại, chăn nuôi tập trung theo mô hình VietGAP, theo hướng an toàn sinh học. Đối với lĩnh vực thủy sản, chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, loài nuôi, đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang hình thức nuôi theo hợp tác xã, doanh nghiệp, từ nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ…

    Đặc biệt, ngày 2/6/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết; xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm bằng các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể; phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Theo Kế hoạch số 108/KH-UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên được phân công chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch; thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch đã đề ra; đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và các nội dung liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết qua các năm; triển khai thực hiện, đề xuất các đề án, dự án, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo Kế hoạch. Cùng với đó, chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực sản xuất làm trưởng Đoàn, định kỳ 2 lần/năm, nhằm đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng Kế hoạch đề ra... Phối hợp với Cục Thống kê và các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch và Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; tham mưu UBND tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất cơ chế khen thưởng cho các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

    Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai Dự án “Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản, chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021 - 2025”, hỗ trợ trên 40 chủ thể các sản phẩm nông đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề về một số nội dung: Chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc; chi phí thiết kế mới hoặc thay đổi bộ nhận diện sản phẩm; chi phí in ấn, mua tem nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm, đào tạo tập huấn kiến thức xúc tiến tiêu thụ, nhận diện sản phẩm, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng gần 2 tỷ đồng. Từ đó góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm, tạo uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông sản của tỉnh.

    Từ Báo cáo kết quả sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, có thể thấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên không chỉ rất tự chủ và công bằng trong việc tự đánh giá mà còn thể hiện sự minh bạch và tôn trọng ý kiến đóng góp từ cộng đồng, tạo nên cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sự tự chủ này cũng chính là nền móng để tỉnh tiếp tục phát triển hơn trong tương lai.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn