Banner trang chủ

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương

05/06/2023

    Sáng ngày 2/6/2023, tại Hải Dương, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho hơn 100 cán bộ, hội viên Hội luật gia tỉnh Hải Dương. Tham dự Hội nghị, về phía Hội Luật gia Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam. Về phía tỉnh Hải Dương, có đồng chí Đoàn Quang Định - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và đông đảo cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Quyền - Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ X và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành, liên quan mật thiết với đông đảo đối tượng trong xã hội. Do đó, tuyên truyền, phổ biến để Luật thực sự đi vào cuộc sống là một trong những công tác trọng tâm trong thời gian qua.

    Hội Luật gia tỉnh Hải Dương có 12 tổ chức hội cấp huyện, 14 chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và 312 chi hội cơ sở, trong đó có 223 chi hội luật gia tại các xã, phường, thị trấn với tổng số 4.657 hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong công tác nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng của tỉnh Hải Dương. Do đó, theo TS. Nguyễn Văn Quyền, Hội nghị tập huấn này có ý nghĩa quan trọng và là tiền đề cho việc nâng cao nhận thức, kiến thức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, qua đó góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, xây dựng môi trường sống trong sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào đời sống xã hội.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ chuyên môn của Hội luật gia Việt Nam và Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở tài nguyên môi trường tỉnh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề gồm: Môi trường và phát triển bền vững; Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp và thực tiễn thi hành tại Hải Dương; Chính pháp luật về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cùng vai trò của Hội luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường. Thông qua các nội dung tập huấn lần này sẽ là cơ sở để mỗi thành viên và tổ chức Hội luật gia trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường cũng như có được những cơ sở chính trị, pháp lý đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

    Trước đó, ngày 5/10/2018, Hội Luật gia Việt Nam và Bộ TN&MT đã ký kết Chương trình phối hợp về phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023. Trên cơ sở đề xuất của Hội Luật gia Việt Nam và Bộ TN&MT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Hội Luật gia Việt Nam nhiệm vụ “Tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội Luật gia các cấp”.

Đức Anh

Ý kiến của bạn