Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập huấn kiến thức về tài nguyên và môi trường

07/08/2023

    Ngày 7/8/2023, tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tập huấn kiến thức về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là những nội dung cơ bản của Luật BVMT năm 2020 cho hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân trong huyện Long Điền.

    BVMT, hướng tới phát triển bền vững là vấn đề lớn không chỉ của Việt Nam mà còn mang tính toàn cầu. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và thực thi trên thực tế.

Bà con nông dân vận chuyển rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật lên xe chở đi tiêu hủy

    Đến nay, cùng với Luật BVMT năm 2020, Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đầu năm 2022. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho phát triển bền vững về môi trường ở Việt Nam.

    Tại lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BVMT năm 2020; nội dung Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia BVMT nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tìm hiểu thực trạng rác thải và môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; tác động tiêu cực của thuốc bảo vệ thực vật tới sức khỏe con người, phương pháp xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật...

    Trước đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã tổ chức lớp Tập huấn “Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường” cho 100 cán bộ, hội viên nông dân huyện Đất Đỏ.

Đức Anh

Ý kiến của bạn