Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 29/02/2024

Hội nghị Phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

19/11/2021

    Ngày 22/10/2021, Sở TN&MT Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật BVMT năm 2020. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu tại 60 điểm cầu trực tuyến.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cho biết, Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều điểm mới quan trọng, đánh dấu những bước chuyển về chính sách, pháp luật BVMT, bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Hội nghị nhằm phổ biến đến các cán bộ làm công tác môi trường tại các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường xã, các phòng TN&MT các quận, huyện những nội dung quan trọng của Luật BVMT năm 2020, qua đó nhận thức một cách đầy đủ trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý Nhà nước về BVMT theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3484/UBND-STNMT.

    Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên, là những người trực tiếp tham gia từ khâu soạn thảo, trình Quốc hội dự án Luật BVMT năm 2020, phân tích rõ những điểm mới của Luật, hướng triển khai dự kiến của các văn bản dưới Luật, với các chuyên đề như: Những điểm mới trong quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường theo Luật BVMT năm 2020; Công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, lập biên bản, xử phạt và giải quyết tố cáo về BVMT theo Luật; Những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải theo Luật BVMT năm 2020; Bồi thường thiệt hại về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh, tín dụng xanh theo Luật BVMT năm 2020… Đây sẽ là tiền đề quan trọng để các ngành, các cấp tổ chức triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục, có các hình thức tuyên truyền phù hợp để phổ biến Luật BVMT và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng người dân trên địa bàn.

An Vi

Ý kiến của bạn