Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar

06/09/2023

    UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ TN&MT đề cử rừng phòng hộ Cần Giờ thành khu Ramsar (vùng lõi và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ).

    Theo đó, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đáp ứng 4/9 tiêu chí đề cử khu Ramsar. Cụ thể, rừng chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự nhiên trong vùng địa lý sinh học đặc biệt; có nuôi dưỡng các loài cực kỳ nguy cấp, nguy cấp hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); thường xuyên hỗ trợ (cung cấp thức ăn, nơi dừng chân) từ 20.000 cá thể chim nước trở lên. Cùng với đó, rừng phòng hộ Cần Giờ còn đáp ứng tiêu chí cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng và/hoặc đường di cư mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi nảy nở tại khu đất ngập nước hay ở nơi khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Ngoài ra, với diện tích gần 35.000 ha rừng ngập mặn, rừng phòng hộ huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái phong phú, đa dạng, đóng góp nhiều giá trị to lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định đời sống dân cư địa phương cũng như vùng lân cận. Đây là nơi cư trú, sinh sống của nhiều loài động, thực vật hoang dã có giá trị kinh tế, khoa học. Vùng đất ngập nước Cần Giờ còn gắn liền với hệ sinh thái rừng ngập mặn được phục hồi sau chiến tranh và được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam.

    Việc công nhận rừng phòng hộ Cần Giờ là khu Ramsar sẽ tạo điều kiện cho TP. Hồ Chí Minh quản lý có hiệu quả đất ngập nước. Mặt khác, sẽ giúp TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung có tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế, tiếp cận được nhiều thông tin phục vụ cho việc quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

    Hiện, Việt Nam có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới. Theo Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025, cả nước có 13 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar.

    Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Cần đạt được 1 trong 9 tiêu chí mà Công ước Ramsar đề ra là được công nhận khu Ramsar bao gồm:

1. Chứa đựng một mẫu về sự độc đáo, hiếm và đại diện cho một kiểu đất ngập nước tự nhiên hoặc gần với tự nhiên có trong vùng địa lý sinh học đặc biệt.

2. Nuôi dưỡng các loài cực kỳ nguy cấp, nguy cấp hoặc sắp nguy cấp, hoặc các quần xã sinh thái đang bị đe dọa theo tiêu chuẩn của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

3. Nuôi dưỡng quần thể các loài động, thực vật có tầm quan trọng đối với việc duy trì tính đa dạng sinh học của một khu vực địa lý đặc biệt.

4. Đóng vai trò hỗ trợ các loài động, thực vật đang trong giai đoạn quyết định trong vòng đời hoặc cung cấp nơi trú ẩn cho các loài này khi chúng gặp những điều kiện nguy hiểm.

5. Thường xuyên hỗ trợ (cung cấp thức ăn, nơi dừng chân) từ 20.000 cá thể chim nước trở lên.

6. Nơi cư trú thường xuyên của hơn 1% số lượng quần thể của một loài hoặc phân loài chim nước.

7. Nuôi dưỡng một phần lớn các loài, phân loài hoặc các họ cá bản địa, các giai đoạn của lịch sử sự sống, các mối tương tác giữa các loài hoặc các quần thể mà có tính đại diện cho các lợi ích và hoặc giá trị của đất ngập nước và do đó đóng góp vào sự đa dạng sinh học toàn cầu.

8. Cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài cá, là nơi sinh sản, nuôi dưỡng hoặc đường di cư mà nhờ đó các loài cá có thể sinh sôi nảy nở tại khu đất ngập nước hay ở nơi khác tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.

9. Thường xuyên hỗ trợ (nơi ở, thức ăn) cho 1% số lượng một loài hoặc phân loài động vật, phi gia cầm sống phụ thuộc vào khu đất ngập nước.

An Bình

Ý kiến của bạn