Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Bình Dương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường

04/07/2023

    Từ ngày 1/7 - 30/9/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

    Mục đích của Cuộc thi nhằm đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền các nội dung của công tác bảo vệ môi trường đến cán bộ Mặt trận các cấp; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Đối tượng dự thi là cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Tham gia cuộc thi tại đường link: https://myaloha.vn/ct/B3A733, hoặc http://mttqbinhduong.org.vn (nhấp vào banner: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường").

    Được biết, Cuộc thi diễn ra trong 03 tháng (bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023), được chia thành 03 đợt: Đợt 1, từ ngày 01/7/2023 đến 31/7/2023. Đợt 2, từ ngày 01/8/2023 đến 30/8/2023. Đợt 3 từ ngày 01/9/2023 đến 30/9/2023. Cấu trúc bài thi gồm 30 câu hỏi dưới dạng hình thức trắc nghiệm khách quan, chọn 1 đáp án đúng trong 4 đáp án cho sẵn, thời gian hoàn thành bài thi là 30 phút và mỗi tháng sẽ có 01 bộ câu hỏi khác nhau, không trùng lắp. Nội dung về Luật Bảo vệ môi trường hiện hành; Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017; Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về triển khai công tác Bảo vệ môi trường; Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Bảo vệ môi trường; Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

    Cơ cấu giải thưởng gồm Giải cá nhân, mỗi tháng sẽ có 04 giải thưởng, bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng/giải; 02 giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng/giải; 03 giải Ba trị giá 1.000.000 đồng/giải; 05 giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải. Ngoài giá trị tiền thưởng, người đạt giải được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Giải tập thể gồm 01 giải, trị giá 2.000.000 đồng và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. 

Nam Việt

Ý kiến của bạn