Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/03/2024

Bắc Giang mít tinh trực tuyến hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa

27/10/2021

    Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ mít tinh trực tuyến hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa với 9 điểm cầu tại UBND các huyện.

Quang cảnh Lễ mít tinh

    Năm 2018, Liên hợp quốc đã phát động chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông nhằm tuyên truyền, vận động kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Tại Việt Nam, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam. Đề án khẳng định, việc giải quyết ô nhiễm môi trường, chống rác thải nhựa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

    Với tinh thần đó, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp triển khai các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần… Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc chống rác thải nhựa và nói không các sản phẩm nhựa dùng một lần. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa; xây dựng các tiêu chí bình chọn nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả. Các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động thông tin về việc hạn chế sử dụng các sản phẩm túi ni lông, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. 

    Nhân dịp này, các siêu thị: Coopmart, Go, Vincommerce đã ký cam kết phòng, chống rác thải nhựa với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Châu Loan

Ý kiến của bạn