Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024
Kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về quản lý các loài ngoại lai xâm hại và có ...

02/03/2017

Vào ngày 5/2/2017, tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã diễn ra lễ phóng sinh một lượng cá lớn. Theo thông tin từ một số cơ quan truyền thông, trong lễ phóng sinh đó có cá chim trắng (tên khoa học Piaractus brachypomus, tên đồng danh Colossoma brachypomum) là ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Sự việc đã gây hoang mang trong dư luận về ảnh hưởng của việc phóng sinh các ...
Nhìn lại chặng đường 20 năm hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN trong lĩnh vực môi trường

02/03/2017

Trải qua 20 năm tham gia hợp tác ASEAN, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và vị thế trong khu vực, đồng thời tạo dựng hình ảnh một đất nước đang đổi mới, phát triển năng động, có trách nhiệm, là đối tác tin cậy trong ASEAN và cộng đồng quốc tế.
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020

02/03/2017

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, ngày 24/10/2016 Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Quyết định số 3309/QĐ-BGTVT về Chương trình hành động nhằm tăng cường công tác BVMT trong ngành GTVT giai đoạn 2016 - 2020.
Bến Tre: Ban hành thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

27/02/2017

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy định của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ, ngày 20/2/2017, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre đã ban hành Hướng dẫn số 345/HD-STNMT về việc thực hiện phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của các loài ngoại lai xâm hại

20/02/2017

Gần đây, tại một số địa phương có hiện tượng phát tán, nuôi trồng các loài ngoại lai xâm hại và các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đa dạng sinh học.
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện song song với công tác thanh tra, kiểm tra

17/02/2017

Cùng với thanh tra, kiểm tra, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được ưu tiên hàng đầu để hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT...
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính

15/02/2017

Bộ TN&MT đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

15/02/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp BVMT.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

08/02/2017

Năm 2016, Tổng cục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân hải sản chết hàng loạt, khảo sát, thu thập dữ liệu mẫu vật để phục vụ việc đánh giá thiệt hại và chất lượng môi trường biển sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung… Để thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, nhằm tạo bước...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn thải lớn

07/02/2017

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong lĩnh vực môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm đẩy mạnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường...
Tập trung các nguồn lực nhằm giải quyết hiệu quả công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông ...

07/02/2017

Đây là chia sẻ của ông Phạm Đình Nghị - tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV (2017 - 2018), Chủ tịch UNBD tỉnh Nam Định tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với Tạp chí Môi trường về một số nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trong công tác BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy thời gian tới.