Banner trang chủ

Yên Bái: Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

19/09/2023

    Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm). Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng và tạo được sức lan tỏa, sự chuyến biến quan trọng tới toàn thê cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác BVMT; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vũng; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Chiến dịch được lựa chọn với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

    Trên cơ sở Văn bản số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ TN&MT ngày 8/9/2023, UBND tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 2985/UBND-TNMT gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Chiến dịch.

    Theo đó, UBND đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức các nội dung phù hợp để hưởng ứng như treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 "Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và các khẩu hiệu gồm: "Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế”; "Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế”; "Trồng thêm một cây xanh là góp phần BVMT ”; "Hãy giữ gìn vệ sinh chung - Nói không với xả rác bừa bãi” ’; "Từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ là hành động thiết thực BVMT”, trong đó, lưu ý ưu tiên sử dụng in băng rôn, pano, áp phích bằng các vật liệu thân thiện với môi trường.

    Bên cạnh đó, phát động các phong trào cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường (trong đó tập trung thu gom rác thải, rác thải nhựa trôi nổi trên sông, hồ, suối, mương...); trồng cây; cải thiện môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, suối, mương... (các hoạt động này có thể kết hợp vào các chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh...). Quan tâm giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân.

    Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền với chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

    Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

    Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về BVMT, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường...; thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng. 

    Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về BVMT; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác BVMT.

    Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tuyên truyền phổ biến và triển khai các nội dung tại Văn bản này tới các doanh nghiệp trực thuộc để tổ chức thực hiện.

    UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các nội dung nêu trên gửi về Sở TN&MT trước ngày 5/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh.

Châu Long

Ý kiến của bạn