Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/12/2023

Thái Nguyên: Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão

26/09/2023

    Để chủ động, phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2023, ngày 18/9/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 4697/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

    Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát địa bàn, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các đơn vị khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện nguy cơ sự cố phát tán chất thải ra môi trường; chủ động bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngăn chặn nguy cơ sự cố; cảnh báo nhân dân khu vực về nguy cơ sự cố, ô nhiễm môi trường.

    Đồng thời, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đánh giá, xác định và yêu cầu bồi thường do sự cố gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật (nếu có); thực hiện đúng quy định trong việc chỉ định cá nhân, tổ chức phát ngôn về sự cố môi trường.

    Sở TTN&MT chủ trì tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh vận hành các công trình xử lý chất thải; đôn đốc, hướng dẫn việc lưu giữ, xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1765/UBND-CNNXD ngày 20/4/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 (được hướng dẫn tại Công văn số 197/CV-UB ngày 03/4/2023 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn).

    Sở Công thương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy định để đảm bảo an toàn bãi thải, hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; tiếp tục thực hiện các Công văn số 1383/UBND-CNNXD ngày 3/4/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa quặng đuôi, bãi thải trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, đập, để kẻ theo lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện, hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục các yếu tố nguy cơ sự cố đối với các công trình thủy lợi.

    Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo đài tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải; kịp thời đưa thông tin về sự cố chất thải xảy ra trên địa bàn theo quy định.

    Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thiết bị, lực lượng để sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố môi trường theo yêu cầu của cơ quan, cấp có thẩm quyền; đảm bảo an ninh trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn