Banner trang chủ

Tây Ninh: Ban hành kế hoạch Hành động của ngành giáo dục về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023 - 2026

27/10/2023

    Nhằm bảo đảm trẻ em, học sinh được tiếp cận với nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học, góp phần phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nâng cao kiến thức, thực hành các hành vi về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, ngày 23/10/2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch Hành động của ngành giáo dục về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

    Mục tiêu của Kế hoạch là 100% trường học cung cấp đủ nước uống và nước sạch cho sinh hoạt, hoạt động trong trường học bảo đảm chất lượng theo quy định; 100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó, 100% trường học có đủ nhà vệ sinh cho học sinh theo quy định và 100% nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh; 100% học sinh được truyền thông, giáo dục kiến thức về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học; 100% học sinh biết và thực hành thường xuyên hành vi rửa tay với nước sạch, xà phòng và vệ sinh kinh nguyệt an toàn đối với học sinh nữ; 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn về nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học.

    Đối tượng thụ hưởng là trẻ em, học sinh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học; kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp gồm: tăng cường truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học; hoàn thiện các văn bản, chính sách và tăng cường phối hợp liên ngành; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học về công tác nước sạch, vệ sinh trường học; cải tiến kỹ thuật và công nghệ; tăng cường hợp tác, đẩy mạnh xã hội hóa công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học; giám sát và đánh giá tình hình thực hiện công tác nước sạch và vệ sinh trường học trong các cơ sở giáo dục định kỳ, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

    Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.

An Vi

Ý kiến của bạn