Banner trang chủ

Rà soát, xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

11/09/2023

    Hiện Bộ TN&MT đang rà soát, xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, thay thế cho QCVN 26:2010/BTNMT. Theo đó, trả lời cử tri tỉnh An Giang về việc đề nghị Bộ TN&MT có quy định cụ thể và hướng dẫn địa phương xử lý đối với hành vi sử dụng các loa công suất lớn gây ô nhiễm môi trường âm thanh, Bộ TN&MT cho biết, hiện Bộ đang rà soát, xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tiếng ồn, thay thế cho QCVN 26:2010/BTNMT, với các nội dung xây dựng, sửa đổi dự kiến sẽ theo hướng xác định rõ hơn các đối tượng, nguồn gây ra tiếng ồn để cơ quan quản lý có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương làm căn cứ xử lý đối với các tổ chức, cá nhân phát sinh tiếng ồn vượt quy định cho phép.

    Ô nhiễm tiếng ồn là vấn đề gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân, cộng đồng tại cơ sở, địa phương, vì vậy, vai trò của chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương là rất quan trọng và cần nghiên cứu thực tế tại địa phương để triển khai một số hoạt động quyết liệt. Trong đó, cần tăng cường giám sát từ các cơ quan chức năng như cảnh sát khu vực, cảnh sát môi trường, quản lý đô thị, đội tự quản tại khu phố, khu dân cư để đảm bảo người dân tuân thủ quy định về tiếng ồn và thời gian sử dụng loa công suất lớn. Đồng thời, cần thực hiện việc xử phạt nghiêm khắc đối với những vi phạm.

    Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và tác động của nó đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Thông qua việc tăng cường thông tin và giáo dục, có thể thay đổi hành vi của người dân và khuyến khích họ thực hiện sử dụng loa công suất lớn, hát karaoke một cách có trách nhiệm và tôn trọng môi trường sống chung. Mặt khác, cần xác định các khu vực có quy định cụ thể về việc sử dụng loa công suất lớn và hát karaoke. Có thể đặt ranh giới rõ ràng giữa các khu vực dân cư và các khu vực cho phép sử dụng loa công suất lớn, đảm bảo rằng tiếng ồn không gây ảnh hưởng lớn đến người dân xung quanh.

    Ngoài ra, cần khuyến khích người dùng sử dụng các công nghệ giảm tiếng ồn như loa công suất lớn có khả năng giảm tiếng ồn, thiết bị bảo vệ tai, hệ thống cách âm trong các khu vực cần sử dụng loa công suất lớn; tạo điều kiện, khuyến khích việc hình thành các tổ chức cộng đồng hoặc nhóm quan tâm đến vấn đề tiếng ồn để họ cùng nhau giám sát cũng như tăng cường nhận thức về vấn đề này. Các tổ chức này có thể làm việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để tìm kiếm giải pháp phù hợp.

An Vi

Ý kiến của bạn