Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 23/03/2023

Lào Cai: Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng môi trường và sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào thực tế cuộc sống

06/06/2022

    Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn của Lào Cai ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp, vấn đề BVMT nông thôn đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức của người dân, đặc biệt là nông dân về BVMT được nâng lên đáng kể. Các tổ chức và người dân đã tích cực tham gia hoạt động BVMT tại địa phương, tự giác thực hiện những phần việc liên quan đến hộ gia đình, gopa phần cải thiện chất lượng môi trường sống khu vực nông thôn. Mặt khác, các cấp chính quyền cũng đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đưa Luật BVMT năm 2020 sớm đi vào thực tế cuộc sống.

    Đẩy mạnh tuyên truyền Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

    Ngày 26/5/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến 3 cấp với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu đến từ các cấp, ngành trên địa bàn toàn tỉnh; Đại diện Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT; Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài cho biết, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn nỗ lực gắn nội dung BVMT vào mục tiêu trọng tâm của các chương trình, nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó chú trọng quyết sách “không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy phát triển kinh tế”; đổi mới công tác quản lý môi trường, chuyển từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm…; chú trọng kiểm soát nguồn thải, quan tâm đầu tư hệ thống xử lý chất thải trong lĩnh vực công ích. Cùng với đó, tỉnh duy trì thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở mức 95%, chất thải rắn nông thôn ở mức 75%; 100% chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, xử lý; 100% cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao được đào tạo, tập huấn về ứng phó với biến đổi khí hậu...; đầu tư 2 trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Tằng Loỏng đầu; Nhà máy xử lý nước thải tại Thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa; quy hoạch và đầu tư các bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh…

    Đối với nhiệm vụ tuyên truyền Luật BVMT năm 2020, để kịp thời đưa Luật đi vào cuộc sống, tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 4/4/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT năm 2022, nhằm phổ biến đến đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức một cách đầy đủ, đúng quy định trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý nhà nước về BVMT trên toàn tỉnh.

    Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định pháp luật về BVMT tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn; việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT, cơ chế chính sách về BVMT còn thiếu đồng bộ, thiếu nhiều chế tài; vẫn tồn tại những sự cố, vấn đề môi trường phát sinh gây bức xúc cho một số người dân tại một số địa phương...

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai

    Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục BVMT miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT Hoàng Văn Vy  đã chia sẻ, hướng dẫn về một số nội dung mới của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản dưới Luật, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về BVMT. Đồng thời, giới thiệu tổng quan chung về Luật BVMT, các đột phá mới (Lấy cộng đồng dân cư là chủ thể trong BVMT; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; quy định thẩm quyền quản lý nhà nước; quy định cụ thể về kiểm toán môi trường; cụ thể hóa quy định về ứng phó, biến đổi khí hậu; hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản phù hợp với pháp luật quốc tế; quy định chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững…). Ngoài ra, Phó Cục trưởng Hoàng Văn Vy cũng phân tích những điểm mới cụ thể về quy hoạch BVMT, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, tiêu chí cụ thể để phân loại dự án, phân loại dự án theo nhóm nguy cơ.

    Hội nghị cũng giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến về một số vấn đề, điểm mới của Luật BVMT so với thực tế phát sinh tại địa phương để Ban Tổ chức giải đáp hoặc tổng hợp, nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các chuyên  gia và sẽ giải đáp bằng văn bản sau khi Hội nghị kết thúc...

    Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hoạt động triển khai thực hiện Luật BVMT gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Luật và các văn bản dưới Luật đến với mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng theo ngành, địa bàn quản lý. Đối với doanh nghiệp, cơ sở cản xuất kinh doanh dịch vụ, có trách nhiệm triển khai các hành động BVMT, hướng tới mục tiêu sản xuất sạch, thân thiện với môi trường theo lộ trình Luật BVMT năm 2020 đã đề ra, vận động người lao động đồng hành cùng các cấp ngành chung tay BVMT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh, tổ chức chính trị, xã hội quan tâm tuyên truyền, vận đồng hội viên, cộng đồng dân cư tích cực tham gia triển khai các mô hình, sáng kiến BVMT một cách hiệu quả, thiết thực.

    Các sở, ban ngành tích cực hưởng ứng

    Trong 2 ngày 9 - 10 /6/2022, Ủy ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu Luật BVMT năm 2020 và công tác BVMT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    Tại Hội nghị, các đại biểu là Người có uy tín được tiếp thu những chuyên đề cơ bản về Luật BVMT năm 2020, công tác BVMT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; lồng ghép thông tin, quy định và các hoạt động góp phần BVMT trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ờ địa phương; một số vấn đề về môi trường của địa phương, phát triển du lịch bền vững gắn với BVMT… Hội nghị cũng thảo luận, giải đáp thắc mắc những vấn đề mà các đại biểu đang quan tâm về công tác BVMT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi.

Hội nghị tập huấn giới thiệu Luật BVMT năm 2020, công tác BVMT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi do Ủy ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức

    Ngày 31/8/2020, Chi BVMT tỉnh Lào Cai đã phối hợp Sở Tư pháp và Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức Chương trình tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về BVMT cho cán bộ quản lý môi trường tại huyện Văn Bàn (Lào Cai) với những nội dung như: Những điểm mới của Luật BVMT năm 2020; Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống rác thải nhựa tại Việt Nam”; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Đồng thời, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận nhóm và được hướng dẫn nội dung, hình thức giám sát của ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn; định hướng một số nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động cá nhân, hộ gia đình phân loại rác tại nguồn, các bước tổ chức thành lập mô hình khu dân cư tự quản về “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa” gắn với thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

    Tiếp đó, đầu tháng 9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phối hợp với Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư Pháp), Cục BVMT miền Bắc, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tập huấn chính sách, pháp luật cho 100 đại biểu là cán bộ pháp chế, thanh tra; cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các tổ chức, đoàn thể; cán bộ tham mưu quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp của các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

    Tại buổi tập huấn gần 100 đại biểu được lãnh đạo Viện Khoa học Pháp lý thông tin các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đại diện Cục BVMT miền Bắc, Tổng cục Môi trường cũng làm rõ những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. Ngoài ra, các đại biểu còn được tìm hiểu, hướng dẫn về các tội phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

    Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, công tác BVMT của tỉnh Lào Cai đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, là tiền đề để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thu Hằng

Ý kiến của bạn