Banner trang chủ

Kế hoạch triển khai chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2022

11/05/2022

    Nhằm tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả thực hiện năm 2021; rà soát và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành 3 nhóm mục tiêu và 18 chỉ tiêu cụ thể của cả giai đoạn 2020 - 2030, ngày 28/4/2022, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2022.

    Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường sự tham gia và phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Trong đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm: quản lý chất thải rắn; giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch; hạn chế tiếng ồn và tuân thủ các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư; hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; trồng và bảo vệ cây xanh, phát triển mảng xanh; phổ biến Luật BVMT năm 2020.

    Đồng thời, thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện với môi trường; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

    Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đầu tư nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu TP. Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thiết lập hệ thống thu gom riêng biệt các nhóm chất thải sau phân loại từ nguồn thải đến các nhà máy tái chế, xử lý chất thải theo quy định; tăng cường triển khai việc sử dụng hình ảnh trích xuất camera trong thực hiện xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường.

    Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường; tập trung các giải pháp công trình phục vụ giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong vùng, các vùng lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn