Banner trang chủ

Đắk Lắk: Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

14/09/2023

    Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 7880/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của tỉnh; UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và TP. Buôn Ma Thuột; các Cơ quan Trung ương; truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

    Theo đó, UBND tỉnh UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phát động phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Cùng với đó, lồng ghép nội dung giáo dục BVMT trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác BVMT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm BVMT…

    Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình các địa phương tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về BVMT, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường; thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

    Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, TP. Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 10/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn