Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/04/2024

Công bố 388 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven biển Ninh Thuận

22/02/2024

    Ngày 10/1/2024, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

Công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh minh hoạ)

    Theo đó, 388 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất có tổng diện tích 367,12 km2, phân bố tại 46 xã, phường và thị trấn thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Văn bản này quy định cụ thể các vùng hạn chế như sau:

    Vùng hạn chế 1 bao gồm 90 vùng (diện tích khoảng 87 km2) có khu vực nước nhiễm mặn với hàm lượng TDS từ 1500mg/lít trở lên và khu vực liền kề; khu vực có giếng khai thác nước dưới đất bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và sinh vật mà chưa có giải pháp công nghệ để xử lý để bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và khu vực liền kề; khu vực có nghĩa trang tập trung và khu vực liền kề.

    Vùng hạn chế 3 bao gồm 68 vùng (diện tích khaonrg 64,7 km2) là các khu vực đã được được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước; các khu vực chưa được đấu nối nhưng có điểm đấu nối liền kề của hệ thống cấp nước tập trung và sẵn sàng để cung cấp nước sạch, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng và chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước.

    Cuối cùng là vùng hạn chế hỗn hợp bao gồm diện tích chồng lấn của vùng hạn chế 1 và vùng hạn chế 3 với tổng diện tích lên đến 215 km2  với 230 vùng hạn chế.

    Sở TN&MT được UBND tỉnh Ninh Thuận giao công công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất vùng ven biển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định.

    Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo cho UBND các xã, phường, thị trấn nơi có khu vực thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn; Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Quyết định này cho cán bộ quản lý TN&MT cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn; Tổ chức đăng ký khai thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất không thuộc diện phải xin phép trong các khu vực quy định phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả đăng ký cho Sở TN&MT…

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn