Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020

19/01/2021

    Ngày 6/1/2021, Bộ TTN&MT đã có Công văn số 58/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Xây dựng báo cáo công tác BVMT trên phạm vi cả nước năm 2020.

    Theo quy định tại Điều 134 Luật BVMT năm 2014, Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ TN&MT về báo cáo công tác BVMT và Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ TN&MT quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng báo cáo công tác BVMT, gửi Bộ trước ngày 15/1 hàng năm.

    Để bảo đảm tiến độ và chất lượng báo cáo công tác BVMT năm 2020, Bộ TN&MT trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng, hoàn thành báo cáo công tác BVMT cấp tỉnh theo đúng nội dung, mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT; báo cáo các chỉ tiêu môi trường quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT. Bộ gửi kèm theo Tài liệu hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu trong lĩnh vực môi trường quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT để quý Ủy ban tham khảo trong quá trình thực hiện.

    Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ TN&MT trước ngày 15/1/2021 theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, điện thoại: 0243.8229728, thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn