Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Thúc đẩy ngành dệt may và da giày phát triển bền vững

31/10/2016

     ​Ngày 27/10/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Công - tư, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình thúc đẩy các ngành dệt may, da giày phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài tham dự Lễ ký kết.

 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết (Ảnh: VEA)

 

     Thỏa thuận Hợp tác Công - tư là sự cam kết và hợp tác của các bên cùng hỗ trợ phát triển bền vững các ngành dệt may, da giày của Việt Nam về mặt kinh tế, xã hội, môi trường theo kế hoạch sáng kiến của Chương trình Vươn tới đỉnh cao (RttT). Đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp dệt may, da giày nói riêng trong công tác BVMT, phát triển bền vững. Thỏa thuận sẽ phối hợp nguồn lực của các thành viên nhằm cải thiện sản xuất theo hướng thân thiện, giảm thiểu tác động nguy hại tới môi trường và cải thiện năng suất người lao động; Tăng cường liên kết và điều phối hợp tác giữa các bên thuộc Chương trình RttT với sự hỗ trợ xây dựng và phối hợp triển khai từ tất cả các thành viên tham gia ký kết. Thông qua các sáng kiến được thử nghiệm tại nhà máy, kinh nghiệm triển khai hoạt động sản xuất dệt may, da giày của các công ty và yêu cầu của thị trường, các thành viên sẽ đóng góp, chia sẻ thông tin vào quá trình xây dựng các đề xuất chính sách, chiến lược, quy hoạch liên quan đến phát triển ngành dệt may và da giày.

     Theo đó, các thành viên tham gia ký kết Thỏa thuận có vai trò, trách nhiệm bố trí nguồn lực nhân rộng các mô hình, sáng kiến triển khai bởi Chương trình Vươn tới đỉnh cao (RttT). Đồng thời, thống nhất đẩy mạnh hoạt động thu hút, khuyến khích đầu tư tài chính vào các dự án cải thiện hiệu suất và xây dựng, vận hành nhà máy sản xuất theo hướng bền vững, BVMT.

 


Các bên ký kết Thỏa thuận Hợp tác Công tư (Ảnh: VEA)

 

     Tổng cục Môi trường tham gia Thỏa thuận với tư cách là đơn vị chủ trì, xây dựng kiểm toán, kiểm chuẩn các tiêu chí môi trường trong sản xuất và cung ứng sản phẩm dệt may, da giày theo kế hoạch thống nhất với Sáng kiến RttT; Xây dựng, đề xuất, tham vấn, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trong ngành dệt may và da giày; Tham mưu Bộ TN&MT phê duyệt, ban hành chính sách quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp dệt may, da giày bền vững môi trường; Thẩm định, phê duyệt và cấp Chứng nhận doanh nghiệp dệt may và da giầy bền vững môi trường.

 

Huy Hoàng

 

Ý kiến của bạn