Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/08/2022

Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo

02/09/2013

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.

            Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp, đảm bảo quản lý thống nhất, liên ngành, liên vùng, đồng bộ, hiệu quả, phân công trách nhiệm của từng cơ quan trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển, hải đảo.

            Nội dung phối hợp, bao gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Quy hoạch sử dụng tài nguyên; Phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển, hải đảo; Xử lý chất thải; Quan trắc biến động, đánh giá hiện trạng và dự báo xu thế biến động bờ biển; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật; Hợp tác quốc tế…

            Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về điều tra cơ bản TN&MT biển, hải đảo; Tổ chức đánh giá tình trạng ô nhiễm; Xác định, khoanh vùng đệm để bảo vệ các vùng bờ biển dễ bị tổn thương; Cung cấp các thông tin từ hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, cảnh báo thiên tai trên biển, hải đảo cho các Bộ, ngành, địa phương; Hỗ trợ, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho các Bộ, ngành và UBND các tỉnh về sử dụng bền vững và BVMT biển, hải đảo .

Phê duyệt Chương trình quan trắc tổng thể tác động đến môi trường các công trình thủy điện Tây Nguyên

            Ngày 15/5/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã ký ban hành Quyết định số 436/QĐ-TCMT, phê duyệt Chương trình quan trắc tổng thể tác động đến môi trường của các công trình thủy điện tại khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2013 - 2017, nhằm xây dựng mạng lưới điểm quan trắc môi trường các thủy điện Tây Nguyên đảm bảo tính khoa học, hiện đại và khả thi; Nhận dạng các vấn đề môi trường liên quan đến chất lượng nước sông bị ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện nhằm cảnh báo và kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục.

            Theo đó, các điểm quan trắc hiện trạng là Thủy điện Buôn Kuốp (Đắc Lắc), Thủy điện Ialy và Sê San (Gia Lai). Quyết định cũng quy định rõ sơ đồ các điểm quan trắc; Thời gian, tần suất và phương pháp quan trắc; Chế độ hiệu chuẩn thiết bị; Quản lý, xử lý số liệu và lập báo cáo.

            Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường kết quả thực hiện.

Chuyển mục đích sử dụng rừng phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường

             Ngày 6/5/2013, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 24/2013/TT - BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

            Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau: Có dự án đầu tư trồng rừng thay thế được phê duyệt; Có báo cáo đánh giá tác động môi trường khi chuyển mục đích sử dụng rừng; Có phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng…

            Đồng thời, phải có phương án trồng rừng thay thế, với diện tích thay thế ít nhất bằng diện tích rừng chuyển sang mục đích khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hoặc chứng từ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

            Cũng theo Thông tư, trường hợp địa phương cấp tỉnh có diện tích rừng chuyển sang mục đích khác không còn đủ quỹ đất để trồng rừng thay thế, thì UBND cấp tỉnh phải lập văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT bố trí trồng rừng thay thế ở địa phương khác.

 

PV

Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013

 

Ý kiến của bạn