Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 29/02/2024

Quảng Trị hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, với nhiều hoạt động thiết thực

21/10/2016

   Từ nhiều năm qua, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn đã được tỉnh Quảng Trị tổ chức hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Thông qua các hoạt động này, nhận thức của nhân dân Quảng Trị về BVMT, phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH được nâng lên rõ rệt.

 

Lực lượng vũ trang thu gom rác tại bãi tắm Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

 

   Năm 2016, nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 3654/UBND-NN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch với mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong công tác BVMT; nhấn mạnh vai trò quan trọng của BVMT trong khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh và bền vững.

   Xác định rõ đây là sự kiện quan trọng, có sức mạnh lan tỏa thông điệp BVMT tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 2253/KH-STNMT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch. Theo đó, từ ngày 16-30/9/2016, Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, đặc biệt là các em học sinh. Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm: Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn; Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trườnng tại các đường phố, trụ sở cơ quan; Ra quân làm sạch bãi biển; Tổ chức trồng cây xanh và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điểm nhấn là Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2016 và ra quân làm sạch biển được tổ chức tại bãi biển Cửa Việt (huyện Gio Linh). Đây là một trong những khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển xảy ra thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chương trình đã huy động 1.300 học sinh, cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, nhân dân huyện Gio Linh tham gia thu gom rác thải, đất đá dọc bãi biển Cửa Việt. Hoạt động ra quân làm sạch biển phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia BVMT, ứng phó với BĐKH bằng những việc làm thiết thực, sôi nổi. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT, bảo tồn và phát triển các giá trị TN&MT.

   Ngoài ra, Hưởng ứng Chiến dịch, tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể cũng đồng loạt ra quân thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh, kênh mương; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về BVMT, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm thân thiện với môi trường; phát động và duy trì các phong trào BVMT tại cơ sở, cộng đồng dân cư… Từ đó, hình thành ý thức BVMT bằng những hành động thiết thực góp phần BVMT của chính quê hương mình, tạo nên sức mạnh to lớn chung tay BVMT đất nước, phấn đấu phát triển kinh tế theo định hướng kinh tế xanh, bền vững.               

            P. Linh

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 9/2016)

Ý kiến của bạn