Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

UNEP và UNECE hợp tác thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững

15/09/2015

     Ngày 11/5/2015, Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Achim Steiner, và Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế châu Âu thuộc Liên hợp quốc (UNECE), Christian Friis Bach, đã ký bản ghi nhớ tăng cường sự hợp tác giữa UNEP và UNECE nhằm BVMT, hỗ trợ sự chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và thúc đẩy phát triển bền vững.   Lễ ký kết tăng cường hợp tác giữa UNEP và UNECE        Chủ đề mà UNECE và UNEP cam kết tăng cường hợp tác bao gồm chuẩn bị và theo dõi sát vấn đề môi trường châu Âu, nhất là Hội nghị cấp Bộ trưởng tiếp theo, thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; cải thiện chất lượng không khí; thực hiện lộ trình về giáo dục vì sự phát triển bền vững trong khu vực; giám sát môi trường và đánh giá ở cấp quốc gia và cấp khu vực, đặc biệt là thông qua các mối liên hệ kết nối các nền tảng thông tin.      Với thỏa thuận này, khuôn khổ hợp tác giữa hai tổ chức hy vọng được tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực khác, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, lâm nghiệp, nhà ở và giao thông vận tải.      Giám đốc UNEP cho rằng, sự hợp tác kịp thời này với UNECE sẽ mang lại sức mạnh và sự gắn kết lớn hơn trong công việc của UNEP nhằm hỗ trợ các chính phủ có những nỗ lực tốt hơn trong việc quản lý, chia sẻ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hòa nhập môi trường bền vững, đảm bảo hiệu quả tài nguyên trong mọi khía cạnh của các kế hoạch phát triển và thực hiện chính sách. Trong khi đó, Thư ký điều hành cho biết, hai tổ chức đã phối hợp hiệu quả tại châu Âu và Trung Á trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bằng cách giúp các nước thành viên duy trì sự phát triển bền vững trên mọi mặt của nền kinh tế, từ giáo dục đến sản xuất và tiêu dùng.      Sự hợp tác giữa UNEP và UNECE sẽ tạo điều kiện cho cả hai tổ chức hỗ trợ hiệu quả nhất tới các nước thành viên để đối phó với các thách thức trong các lĩnh vực như năng lượng, phát triển bền vững, BVMT và biến đổi khí hậu.   Quang Ngọc
Ý kiến của bạn