Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT ÐA THỜI NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN ÐÔ THỊ HÓA CỦA THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG PHỤC VỤ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ÐÔ THỊ

08/09/2015

   TP. Đà Nẵng đang trong tiến trình xây dựng quy hoạch BVMT hướng tới hình ảnh TP “thân thiện với môi trường”. Nhằm xây dựng cơ sở khoa học phục vụ công tác quy hoạch môi trường TP, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định sự phát triển và biến động không gian của đô thị Đà Nẵng từ năm 1990 - 2015 sử dụng ảnh vệ tinh LANDSAT đa thời. Bằng phương pháp phân loại có kiểm định dựa vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất của TP năm 2010, biến động không gian đô thị và các hợp phần của đô thị trong 6 quận nội thành qua thời gian đã được làm rõ. Cụ thể, khu vực nghiên cứu đã mở rộng từ 4.485 ha (năm 1990) lên 8.634 ha (năm 2014), không gian đô thị chuyển từ phát triển ở các quận phía bắc như Liên Chiểu, Thanh Khê ở thập kỷ 90 sang phát triển mạnh ở các quận phía nam trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ từ diện tích cây xanh sang diện tích nhà ở và đất xây dựng, đặc biệt là vào giai đoạn 2005 - 2010. 

Đặng Trung Tú       

Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

Trương Quang Hải, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Ngân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số 8 - 2015

Ý kiến của bạn