Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Ðánh giá khả năng xử lý nước thải sản xuất bún bằng tác nhân Fenton (FeSO4 và H2O2)

10/12/2015

   Nước thải của làng nghề Phú Đô xả thải trực tiếp vào hệ thống mương dẫn thẳng ra sông Nhuệ, gây ô nhiễm cho nguồn nước tưới tiêu và nước ngầm trong khu vực. Mục tiêu của nghiên cứu là áp dụng tác nhân Fenton để xử lý nước thải từ quá trình sản xuất bún trước khi xả ra môi trường.Các kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy nước thải từ quá trình sản xuất bún của làng Phú Đô vượt quá Quy chuẩn cho phép rất nhiều lần. Nghiên cứu cho thấy sử dụng tác nhân Fenton ở pH=3÷4, nồng độ Fenton (Fe2+, H2O2) 0,03mol/l cho hiệu quả xử lý tốt nhất. Hiệu suất loại bỏ COD đạt trên 92%.

   Wastewater of Phu Do rice noodles village, Me Tri, Tu Liem, Hanoi is discharged directly into the canals and Nhue river to cause pollution for agricultural irrigation and groundwater in the area. The goal of the subject is initially applied research Fenton technology to treatment wastewater of rice noodles production before release to the environment. The analytical results of effluent quality criteria showed that wastewater produced of rice noodles in Phu Do exceeded many times limitations allowed by QCVN. After surveying the conditions of wastewater treatment by Fenton technology, resulting in pH =3÷4, Fenton concentration (Fe2+, H2O2) : 0.03 mol/l for the best efficiency. Typically, the COD removal efficiency in wastewater is over 92% .

   I. ĐẶT VẤN ĐỀ

   Làng bún Phú Đô, nay là phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Làng nghề bún Phú Đô đã có truyền thống lâu đời và phát triển một cách tự phát với công nghệ lạc hậu và thiết bị đơn giản, thủ công, hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu thấp, mặt bằng sản xuất hạn chế, việc đầu tư cho xây dựng các hệ thống bảo vệ môi trường rất ít được quan tâm, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình của người lao động còn rất hạn chế. Làng nghề hiện có hơn 1.200 hộ với hơn 8.000 dân, trong đó gần 500 hộ làm nghề sản xuất bún và 650 hộ tham gia tiêu thụ sản phẩm này, sản lượng bún khoảng 60 tấn/ngày. Dù đã đi vào hoạt động từ rất lâu, nhưng đến nay làng nghề sản xuất bún Phú Đô vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải.Lượng nước thải chưa xử lý được thải trực tiếp ra môi trường, đã gây ra ô nhiễm rất lớn cho cả khu vực lân cận khu sản xuất và góp phần làm ô nhiễm nặng dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua đây. Con mương chung dẫn nước trực tiếp ra sông Nhuệ luôn trong tình trạng có màu đen kịt và hôi thối nồng nặc.

   Nước thải sản xuất bún chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy là các dạng khác nhau của tinh bột. Tuy nhiên do hoạt động sản xuất của làng nghề Phú Đô có quy mô khá lớn, dòng chảy nước mặt xung quanh rất ít vì vậy khả năng tự làm sạch rất khó khăn. Chính vì thế nước thải sản xuất của làng nghề Phú Đô cần thiết phải được xử lý trước khi thải ra môi trường. Chúng tôi khảo sát khả năng xử lý hữu cơ trong nước thải sản xuất bún bằng tác nhân hóa học (dùng tác nhân Fenton). Tác nhân Fenton (Fe2+ và H2O2) đã được biết đến như một tác nhân hóa học hữu hiệu để xử lý ô nhiễm hữu cơ, đặc biệt là thuốc trừ sâu, nước rỉ rác, phẩm nhuộm... Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là thời gian xử lý rất nhanh, hiệu quả cao.

Trần Chung Hiếu, Phạm Thị Quý

Lớp MTE56, khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hiển, Phan Trung Quý

Bộ môn Hóa học, khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường số 10 - 2015)

Ý kiến của bạn