Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 10/08/2022

Ðánh giá ảnh hưởng của sản xuất rau hữu cơ đến tính chất hóa học đất tại Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

03/07/2015

   Phương thức canh tác hiện nay với việc sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu đã gây tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tính chất hóa học đất thay đổi tích cực khi chuyển từ mô hình sản xuất thông thường sang hình thức sản xuất hữu cơ như: Cải thiện hàm lượng chất hữu cơ, NPK dễ tiêu được tăng cường, chất lượng nông sản được đảm bảo…Do đó, nông nghiệp hữu cơ là mô hình cần được nhân rộng và phát triển trong thời gian tới.

   Agricultural practices using chemical fertilizers and pesticides have caused negative impact on the environment, especially soil environment. This study shows that chemical properties of the soil changed positively when transferring from conventional cultivation to organic practice. These changes include increased organic matter concentration and enhanced digestible NPK rates. Therefore, models of organic agriculture needs to be developed in the future.

   Mở đầu

   Nông nghiệp là một ngành sản xuất đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Tại nhiều nơi trên thế giới, sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ và manh mún, chưa ứng dụng được triệt để lợi thế của khoa học - kỹ thuật, sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu…làm mất cân bằng sinh thái trên đồng ruộng và tác động xấu đến môi trường đất. Do đó, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ là vấn đề cấp thiết vì nó đáp ứng được các tiêu chí trên ba phương diện kinh tế - xã hội - môi trường. Tính đến cuối năm 2009, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới có 37,2 triệu ha, trong đó dẫn đầu là Châu Đại Dương với 12,15 triệu ha, kế đến là châu Âu và Mỹ La Tinh. Trong 10 năm, kể từ năm 2000, đất nông nghiệp hữu cơ thế giới đã tăng hơn gấp đôi, riêng châu Á phát triển vượt bậc, năm 2009 tăng gấp 59 lần năm 2000. Tại Việt Nam, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới được phát triển nên quy mô còn nhỏ bé, chỉ mang tính chất thử nghiệm tại 9 tỉnh, thành phố trong cả nước do Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức phát triển nông nghiệp Đan Mạch phối hợp thực hiện dự án “Phát triển khuôn khổ cho sản xuất và marketing nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam”.

ThS. Dương Thị Huyền

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi Trường số 6/2015)

Ý kiến của bạn