Banner trang chủ

Huyện Tri Tôn: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

12/09/2023

    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang; sự phối hợp của các Sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phòng, ban chuyên môn, đặc biệt là tinh thần chung sức đồng lòng, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tri Tôn phát triển khá toàn diện, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra của cả năm 2023.

    Cụ thể, về tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Tính từ đầu năm đến nay, diện tích xuống giống trên địa bàn toàn huyện đạt tổng số 87.267,6 ha, tăng 0,15% so với cùng kỳ năm 2022; trong vụ Đông Xuân 2022 - 2023, tổng diện tích thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ với các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã là 6.309 ha, tăng 39,8% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn huyện là 48,18 ha, với 142 hộ nuôi, trong đó có 102 hộ nuôi ao hầm, 27 hộ nuôi lồng bè, 13 hộ nuôi giống thủy sản, chủ yếu nuôi cá tra, cá lóc, cá trê... Tình hình dịch bệnh ổn định, KTV thuỷ sản thường xuyên hướng dẫn cho bà con nông dân cách phòng trị bệnh ở các loài cá nuôi thả.

    Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, phát triển mới 13 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 1.035 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 41 lao động. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - TTCN trong 6 tháng đầu năm đạt 256,256 tỷ đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện đạt 11,310 tỷ đồng, tăng 22,64% so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023), tính đến ngày 29/6/2023 đã giải ngân 43.428/126.179 triệu đồng, đạt 34,42% so kế hoạch vốn.

    Thị trường thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển khá sôi động và tăng so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt 3.526,3 tỷ đồng, tăng 10,94% so với cùng kỳ và đạt 59,58% so kế hoạch năm, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.336,8 tỷ đồng, tăng 10,77% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú đạt 766,9 tỷ đồng, tăng 13,07% so với cùng kỳ và dịch vụ khác đạt 422,6 tỷ đồng, tăng 8,16% so với cùng kỳ. Ngoài ra, do tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát nên tình hình phát triển du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã đón tổng số 591.850 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022.

    Hoạt động ngành vận tải trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện phát triển, khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách tăng mạnh so cùng kỳ, số lượng khách đến huyện trong các dịp lễ Tết tăng cao, nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại được các doanh nghiệp vận tải, hộ kinh doanh cá thể bố trí thường xuyên phương tiện hoạt động phục vụ khách hàng.

    Bên cạnh đó, công tác đăng ký kinh doanh được thực hiện theo cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký nhanh chóng, dễ dàng. Công tác triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn được tăng cường thực hiện hiệu quả. Hiện nay, huyện đang tiếp tục mời gọi đầu tư các dự án như: Dự án đầu tư chăn nuôi bò thịt; dự án trồng lúa và cây ăn trái hữu cơ; dự án năng lượng mặt trời và chăn nuôi… Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, các dự án sẽ góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

    Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay ngành Giáo dục huyện đã hoàn thành công tác tổng kết niên học 2022 - 2023 với tổng số 24.407 học sinh, tỷ lệ đạt chất lượng 97,80% bằng 23.869 học sinh, so cùng kỳ tăng 1,16%. Công tác y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân được triển khai thực hiện tốt theo đúng kế hoạch. Các hoạt động văn hóa - thể thao - thông tin và truyền thông được tập trung thực hiện với nhiều hình thức thi đua phong phú, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện chu đáo. Công tác nội vụ, cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch. Công tác thanh tra tiếp tục được quan tâm thực hiện, tăng cường công tác tiếp công dân định kỳ, giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thưa vượt cấp. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vũng ổn định.

    Có thể nói, với hành trang mang theo là những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực tự cường, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cộng với lòng nhiệt huyết, quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện; tin rằng huyện Tri Tôn sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm và chặng đường tiếp theo, xây dựng Tri Tôn ngay càng phát triển nhanh và bền vững.

Duy Bạch

Ý kiến của bạn