Banner trang chủ

Chuyển đổi xanh - xu hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp

17/10/2023

    Nhằm kết nối, chia sẻ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện chuyển đổi nền kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngày 10/10/2023, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo "Chuyển đổi xanh - xu hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp".

Quang cảnh Hội thảo

    Phát biểu tại Hội thảo, Vụ Trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) Phương Hoàng Kim cho biết, năm 2021, Chính phủ đã đưa ra cam kết cùng cộng đồng quốc tế thực hiện phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng và để đạt được chúng ta cần rất nhiều nguồn lực trong nước và quốc tế, cần sự chung tay cùng thực hiện của cả nền kinh tế, đặc biệt là quá trình chuyển đổi xanh, thực hiện các giải pháp giảm phát từ chính cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất - hiện đang là các nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu hiện nay. Để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi xanh hướng đến phát triển bền vững, ngành Công Thương chịu trách nhiệm hỗ trợ, thúc đẩy triển khai áp dụng 3 nhóm giải pháp gồm áp dụng các giải pháp về quản lý, công nghệ, thiết bị, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí năng lượng đầu vào, giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính do giảm nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng có nguồn gốc hóa thạch - nguyên nhân chính gây phát thải khí nhà kính hiện nay.

    Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, bên cạnh 3 nhóm giải pháp kỹ thuật cụ thể nêu trên, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cũng đã quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp phải tham gia thực hiện giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình. Theo đó, các quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính phải thực hiện từ năm 2023, xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tự thực hiện đến năm 2025 và bắt buộc thực hiện theo hạn ngạch được phân bổ từ năm 2026 trở đi, hay các cơ chế hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải thông qua sàn giao dịch tín chỉ các-bon, cơ chế bù trừ tín chỉ các-bon… được áp dụng thử nghiệm từ năm 2025 là những cơ chế thị trường sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu giảm phát, chuyển đổi xanh, hướng đến sản xuất bền vững.

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật về bức tranh phát thải toàn cầu chuỗi cung ứng; tầm quan trọng và tính cấp thiết phải chuyển đổi xanh ngành công nghiệp, hướng tới kinh tế tuần hoàn; các quy định pháp luật của Việt Nam về Net - Zero và lộ trình thực hiện; nghe các doanh nghiệp chia sẻ thực trạng hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trước các yêu cầu xanh hóa sản xuất của thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, Hội thảo còn cung cấp thông tin về những cơ hội, thách thức đối với ngành công nghiệp trong chuyển đổi xanh; các tiêu chuẩn, chứng chỉ doanh nghiệp sản xuất cần đạt được để đáp ứng yêu cầu của các đối tác thị trường xuất khẩu về chuyển đổi xanh.

    Hội thảo cũng cung cấp, giới thiệu một số giải pháp để chuyển đổi xanh trong công nghiệp như mô hình ESCO (dự án điện mặt trời 0 đồng và cung cấp chứng chỉ iREC (chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế) cho nhà máy; công nghệ quang điện thế hệ mới Ntype Topcon (công nghệ sản xuất pin mặt trời với hiệu suất hấp thụ ánh sáng tốt hơn)…

Phương Tâm

Ý kiến của bạn