Banner trang chủ

Công ty Vedan Việt Nam duy trì thực hiện tốt chính sách, mục tiêu công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường năm 2014

24/06/2014

     Nhằm duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Vedan Việt Nam, kể từ đầu năm 2009, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp cơ quan ban ngành liên quan, cùng với sự nỗ lực triển khai thực hiện công tác BVMT và an toàn sức khỏe nghề nghiệp một cách nghiêm túc, vào tháng 12/2009, Công ty đã chính thức nhận được Chứng nhận ISO 14001 và Chứng nhận OHSAS 18001 do Tổ chức quốc tế BSI tại Anh quốc cấp. Tiếp tục phát huy công tác BVMT và an toàn sức khỏe nghề nghiệp t, hàng năm Công ty không ngừng nỗ lực, nghiêm túc thực hiện những hạng mục công việc liên quan đến Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001. Để duy trì và phát huy những thành quả đạt được, cũng như  tăng cường triển khai thực hiện tốt hơn công tác an toàn sức khỏe môi trường, năm 2014, Công ty Vedan Việt Nam đã ban hành chính sách an toàn sức khỏe môi trường, cụ thể như sau:

     Thứ nhất, đối với chứng nhận ISO 14001, đây là tiêu chuẩn quản lý công tác bảo vệ môi trường hiện nay đang được áp dụng trên toàn thế giới, với mục đích là cổ vũ các doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn quản lý này sẽ đạt được mục tiêu “phát triển bền vững”. Tại Công ty Vedan Việt Nam, chính sách môi trường của công ty là: “YÊU QUÝ MÔI TRƯỜNG, KINH DOANH LÂU DÀI”, với quan niệm rằng chỉ có yêu quý môi trường thì doanh nghiệp mới có thể kinh doanh lâu dài. Đối với trách nhiệm xã hội, Công ty Vedan hiểu sâu sắc rằng cần phải thực hiện nghĩa vụ và có trách nhiệm thích đáng.

     Thứ hai, đối với chứng nhận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001, đây là chứng nhận nhằm đảm bảo sự an toàn và vệ sinh trong môi trường làm việc tại một doanh nghiệp. Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty Vedan Việt Nam là: “CÔNG TY AN TOÀN – MỌI NGƯỜI KHỎE MẠNH”. Với chính sách này, Vedan muốn định hướng chung cho toàn thể nhân viên trong công ty phải luôn đề cao quan niệm về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, để phòng ngừa phát sinh những rủi ro gây ra nguy hại cho nhân viên, tổn thất tài sản và thiệt hại cho môi trường làm việc.

 

Hệ thống xử lý nước thải tiên tiến tại Công ty Vedan

 

     Mục đích của việc thiết lập chính sách trên là Công ty Vedan Việt Nam muốn định hướng chung cho mỗi nhân viên Công ty Vedan phải luôn đề cao ý thức về yêu quý môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, yêu quý tài nguyên thiên nhiên và duy trì các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công ty. Toàn thể nhân viên Vedan phải luôn tâm niệm rằng: yêu quý môi trường là mấu chốt để công ty được kinh doanh lâu dài, thực hiện nghĩa vụ thích đáng đối với trách nhiệm xã hội.

     Để đạt được các yêu cầu vừa nêu trên, Công ty Vedan Việt Nam căn cứ theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001 và thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường trong công ty, hệ thống quản lý này được áp dụng cho tất cả các đơn vị trong công ty và các bên có liên quan khác. Mục tiêu thực hiện chính sách an toàn sức khỏe môi trường của Công ty Vedan Việt Nam trong năm 2014 như sau:

     1. Đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm nguồn tài nguyên, năng lượng. Tăng cường thu hồi tài nguyên có thể tái sử dụng được;

     2. Giảm thiểu tai nạn lao động và các rò rỉ phát sinh bất thường;

     3. Thực hiện các hoạt động thuộc hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường phù hợp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;

     4. Tuyên truyền chính an toàn sức khỏe môi trường (ISO 14001 và OHSAS 18001) cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

     Là một doanh nghiệp được chứng nhận đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Vedan Việt Nam cam kết trong năm 2014 sẽ tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc những hoạt động liên quan đến các mục tiêu, chính sách an toàn sức khỏe môi trường, và mong muốn đóng góp công sức đối với sự nghiệp BVMTvà trách nhiệm cộng đồng tại Việt Nam.

 

Phạm Đình

Ý kiến của bạn