Banner trang chủ

42 đơn vị được trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh sử dụng năng lượng xanh năm 2020

08/12/2020

     Ngày 5/12/2020, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh (NLX) năm 2020 cho 42 đơn vị, trong đó có 17 đơn vị được xếp hạng 5 sao; 13 đơn vị được xếp hạng 4 sao; 12 cơ sở được xếp hạng 3 sao.

     Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đối với quá trình sản xuất. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được cả thế giới hành động, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

     Chương trình đánh giá, công nhận Danh hiệu cơ sở sử dụng NLX đã thu hút 80 đơn vị trên địa bàn Thành phố tham gia, gồm: 25 hồ sơ tham gia công nhận cơ sở sử dụng NLX đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp; 16 hồ sơ tham gia công nhận cơ sở sử dụng NLX đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là công trình xây dựng; 18 hồ sơ tham gia công nhận công trình xây dựng sử dụng NLX và 21 hồ sơ tham gia công nhận cơ sở sử dụng NLX đối với cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp. Các cơ sở tham gia chương trình được hỗ trợ đánh giá hiệu quả năng lượng bằng công cụ mô phỏng năng lượng, hỗ trợ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng; đánh giá ứng dụng đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật có mức tự động hóa cao theo hướng công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.

 Các đơn vị đạt giải NLX năm 2020 nhận Danh hiệu

     Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng Thành phố đã thành lập Hội đồng đánh giá, gồm: Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả Việt Nam cùng các chuyên gia của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Viện Năng lượng; Các Sở: Công Thương, Xây dựng; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực. Hội đồng đã đánh giá tỷ mỷ, khoa học, chính xác, khách quan theo bộ Tiêu chí của Thành phố. Hội đồng đánh giá căn cứ theo Hướng dẫn số 3596/HD-SCT ngày 25/07/2019 của Sở Công Thương thành phố Hà Nội về Công nhận danh hiệu sử dụng NLX theo tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện quy trình xem xét quy cách hồ sơ tham gia đánh giá công nhận danh hiệu xác định có 42 hồ sơ đủ điều kiện để đánh giá. Trong đó, 19 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 112 giải pháp, tiết kiệm được 8.130,8 TOE, tương đương tiết kiệm 84,01 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 19 cơ sở này sẽ tiết kiệm 8.401,1 TOE, tương đương với 86, 8 tỷ đồng; 11 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai thực hiện 48 giải pháp, tiết kiệm được 391,7 TOE, tương đương tiết kiệm 3,4 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm; kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 11 cơ sở này sẽ tiết kiệm 652,4 TOE, tương đương với 5,6 tỷ đồng.

     Phát triển mô hình sử dụng NLX cho các cơ sở theo tiêu chí của Thành phố Hà Nội năm 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố năm 2020. Hội đồng đánh giá 42 cơ sở, chấm điểm, xếp hạng từ cao xuống thấp và đã đề xuất công nhận 42 cơ sở có số điểm đánh giá cao nhất đạt danh hiệu NLX theo tiêu chí Thành phố, trong đó có 17 đơn vị được xếp hạng 5 sao; 13 đơn vị được xếp hạng 4 sao; 12 cơ sở được xếp hạng 3 sao. Các đơn vị đã triển khai thực hiện các giải pháp có tính điển hình, mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp ở quy mô khác nhau, giúp cho các doanh nghiệp cơ sở chủ động trong quá trình đổi mới trang thiết bị, quản lý vận hành và thiết kế dự án.

     Việc tôn vinh các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng NLX cũng như phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu là giải pháp quan trọng để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của Thành phố; thể hiện quyết tâm của Thành phố “Cùng kiến tạo, cùng hành động, cùng phát triển” với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới.

Gia Linh

Ý kiến của bạn