Banner trang chủ

TP. Hồ Chí Minh: Phát triển nền kinh tế theo hướng các bon thấp

19/04/2022

    Theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của TP. Hồ Chí Minh, đến năm 2030 thành phố phấn đấu giảm 10% khí phát thải và tiến tới nền kinh tế carbon thấp, con số này sẽ lên 30% nếu có sự hỗ trợ của quốc tế. Trong giai đoạn 2021 - 2025 tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng phó với BĐKH; triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ, dự án ưu tiên nhằm nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, giảm thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra; tăng khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước BĐKH. Giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ tăng cường phối hợp, lồng ghép hoạt động trong triển khai giải pháp, nhiệm vụ, nâng cao năng lực các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng khả năng chống chịu trước BĐKH.

    Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021 - 2025, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách về ứng phó với BĐKH; kế thừa và triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ, dự án ưu tiên nhằm nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, giảm thiểu thiệt hại do BĐKH gây ra. Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường quản lý nhà nước về BĐKH, thúc đẩy lồng ghép thích ứng BĐKH và quy hoạch, kế hoạch của TP. Triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tận dụng các cơ hội của BĐKH để phát triển nền kinh tế theo hướng các bon thấp. Giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tiếp tục tăng cường phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, cộng đồng và hệ sinh thái để tăng khả năng chống chịu trước BĐKH và sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu. Nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng, khả năng thích ứng của hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học trước tác động của BĐKH. Thúc đẩy các hành động thích ứng mang lại đồng lợi ích trong giảm nhẹ các rủi ro do BĐKH và hiệu quả về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tận dụng các cơ hội của BĐKH để phát triển nền kinh tế theo hướng các bon thấp.

    Để thực hiện mục tiêu trên, thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ biện pháp để quản lý phát thải khí nhà kính, tạo tiền đề triển khai các kế hoạch cụ thể về giảm thiểu loại khí thải độc hại này. Thành phố đã triển khai việc tập huấn theo đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tuyên truyền các nội dung về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại 11 khu công nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2014 - 2015. TP. Hồ Chí Minh đã lần đầu tiên tổ chức kiểm kê khí nhà kính cho năm 2013 và bước đầu đã đem lại những kết quả quan trọng, nhất là kinh nghiệm trong phương pháp thu thập dữ liệu.

    Giai đoạn 2015 - 2017 và 2018 - 2019, TP. Hồ Chí Minh tích cực tham gia dự án hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia. Dự án này có tên SPI-NAMA do Bộ TN&MT và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp thực hiện.

    Đối với việc giảm phát thải khí nhà kính, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện các nhiệm vụ tập trung chủ yếu vào ngành năng lượng. Cụ thể là thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; khuyến khích sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường; tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về năng lượng tiết kiệm và năng lượng xanh. Ngoài ra, thành phố cũng áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật và khoa học kỹ thuật nhằm giảm mức tiêu thụ điện năng như dự án thay thế, cải tạo hệ thống chiếu sáng tại các ngõ hẻm đang dùng các loại đèn chiếu sáng tiêu tốn nhiều điện năng sang các loại đèn tiết kiệm điện.

    Đối với hoạt động giao thông vận tải, các giải pháp chính được ngành thực hiện bao gồm hoàn thiện chính sách thể chế, chuyển đổi nhiên liệu sử dụng cho xe buýt từ Diesel sang khí nén CNG nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Các nhiệm vụ này góp phần đáng kể vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung…

Trần Tân

Ý kiến của bạn