Banner trang chủ

Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Kiểm soát tốt hoạt động đốt rơm rạ để đảm bảo môi trường không khí và an toàn giao thông

05/06/2024

    Để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường không khí, gây mất an toàn giao thông do việc đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, ngày 22/4/2024, UBND Thành phố Huế đã ban hành Công văn số 3501/UBND-NN về việc hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch. Theo đó, để khẩn trương chỉ đạo, giải quyết xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm, rạ sau thu hoạch, UBND Thành phố chỉ đạo UBND 36 phường, xã tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại đốt rơm rạ trên đồng ruộng, vận động người dân ký cam kết không đốt rơm rạ sau thu hoạch theo nội dung Công văn số 3305/UBND-NN ngày 15/4/2024 của UBND Thành phố; thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp đốt rơm rạ trên đồng ruộng, trên đường giao thông, gây cản trở và làm mất an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

    Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 36 phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố trong việc để người dân đốt rơm rạ sau thu hoạch. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng và triển khai ứng dụng Hue-S để tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức đốt rơm rạ trên đồng ruộng để kịp thời có biện pháp xử lý. UBND Thành phố giao Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn UBND 36 phường, xã, các HTX nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa (máy cuộn rơm…) trong thu gom vận chuyển rơm, rạ; khuyến cáo nông dân ứng dụng các chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

    Đối với Phòng TN&MT, UBND Thành phố yêu cầu hướng dẫn UBND 36 phường, xã tiến hành xử phạt theo Điều 41, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo đúng thẩm quyền và quy định.

    Thực hiện Công văn số 3501/UBND-NN của UBND tỉnh, ngày 4/5/2024, UBND thị xã Hương Tràm đã ban hành Công văn số 1520/UBND-TNMT về việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi đốt rơm, rạ sau thu hoạch. Để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường không khí do việc đốt rơm, rạ trên địa bàn; UBND Thị xã có ý kiến như sau:

    Về xác định hành vi, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: Hành vi đốt rơm, rạ (đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính) là hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp được nêu tại khoản 1, Điều 41, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ; mức phạt tiền từ 2.500.000 đồng - 3.000.000 đồng; mức phạt tiền này quy định đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm (trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân).

    Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp, trong đó thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã được quy định tại khoản 1, Điều 56, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (được quy định tại khoản 2, Điều 71, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP).

    UBND Thị xã giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ Nghị định số 45/2022/NĐ-CP và Công văn số 3976/UBND-TN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi đốt rơm, rạ sau thu hoạch trên địa bàn theo quy định. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến các hộ dân có hoạt động canh tác nông nghiệp áp dụng sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp (kết quả nghiên cứu đề tài KH&CN cấp tỉnh), hạn chế xử lý bằng phương pháp đốt sau thu hoạch nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan trên địa bàn.

    Trên cơ sở các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi đốt rơm rạ sau thu hoạch và tình hình đốt rơm rạ thời gian qua; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện và nếu để xảy ra tình trạng người dân đốt rơm rạ mà không thực hiện xử lý, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu hoàn toàn trách nhiệm trước đ/c Chủ tịch UBND thị xã.

Châu Long

Ý kiến của bạn