Banner trang chủ

Cần Thơ: Đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải góp phần phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19

22/07/2021

    Nhằm góp phần phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Sở TN&MT TP. Cần Thơ vừa có Văn bản số 2323 về việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh tại các khu điều trị, chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly, các điểm chốt phòng dịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu - cụm công nghiệp trên địa bàn.

    Theo đó, tất cả chất thải rắn phát sinh từ khu vực, phòng cách ly, khám theo dõi, chăm sóc, điều trị người mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở y tế trên địa bàn thành phố được xem là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm. Đồng thời, chất thải phát sinh phải được phân loại ngay vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất lây nhiễm gây bệnh.

    Ngoài ra, trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên ngoài thùng có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2”; tối thiểu 1lần/ngày hoặc khi cần thì thu gom về khu lưu chứa tập trung bố trí bên trong khuôn viên của cơ sở y tế; trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. Trong ngày, phải vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2 để xử lý ngay tại cơ sở xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đồng thời, thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, có nắp đậy kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải; bên ngoài thùng có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa Sars-CoV-2”.

    Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chức năng về biện pháp xử lý chất thải phát sinh. Cụ thể, chất thải y tế nguy hại lây nhiễm được xử lý bằng hệ thống xử lý chất thải y tế; toàn bộ chất thải rắn phát sinh tại khu cách ly tập trung (trừ chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nhà bếp, rác thải vệ sinh khuôn viên, chưa có sự tiếp xúc người nhiễm Sars-CoV-2) và các chất thải phát sinh từ hoạt động xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 được xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm...

    Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận. Đối với chất thải phát sinh từ các cơ sở, doanh nghiệp có người mắc Covid-19 được thu gom, quản lý, vận chuyển, xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm.

    UBND các quận, huyện tổ chức triển khai hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến khu cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người dân trên địa bàn quản lý; tăng cường chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc liên quan tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy trình, lộ trình đã được phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường…

Đức Anh

Ý kiến của bạn