Banner trang chủ

Bắc Kạn: Đầu tư Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực hồ Ba Bể

23/08/2021

    Hồ Ba Bể cách TP. Bắc Kạn 70 km về phía Tây Bắc, nằm ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể (thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) là danh lam thắng cảnh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012. Các thôn thuộc các xã Nam Mẫu và Quảng Khê chủ yếu nằm trong bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích hồ Ba Bể, các thôn này có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với các thôn xung quanh hồ Ba Bể là nhiệm vụ BVMT vì là đối tượng tác động trực tiếp đến cảnh quan, môi trường sinh thái, trong đó ảnh hưởng trực tiếp nhất đến vấn đề môi trường là việc xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt. UBND huyện Ba Bể cũng đã xây dựng đề án thu gom rác thải sinh hoạt tất cả các khu vực quanh Hồ, nhưng vấn đề xử lý nước thải các thôn xung quanh Hồ chưa được giải quyết triệt để. Trước thực trạng đó, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã quyết nghị thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể.

    Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025. Dự án bao gồm các hạng mục: Hệ thống thu gom nước thải; hệ thống xử lý nước thải; xây dựng các hạng mục trạm bơm; nhà quản lý điều hành và các công trình phụ trợ; đầu tư xây dựng hệ thống quản lý vận hành; hệ thống trạm quan trắc tự động.

    Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn xung quanh khu vực các xã Nam Mẫu và Quảng Khê để BVMT, cảnh quan khu vực xung quanh hồ, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch hồ Ba Bể, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn