Banner trang chủ

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường thành phố Ðà Nẵng thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

02/07/2015

   Trung tâm Kỹ thuật Môi trường TP. Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp Khoa học Kỹ thuật, có chức năng phục vụ công tác quản lý môi trường của Sở TN&MT; Thực hiện các dịch vụ về quan trắc và phân tích môi trường; Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chiến lược, cam kết BVMT và công nghệ xử lý môi trường… Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở TN&MT cùng sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị liên quan và đội ngũ cán bộ, kỹ sư có năng lực, trình độ chuyên môn với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, Trung tâm đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện Trung tâm đã xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, được chứng nhận và phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2005, đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 085.

Quan trắc chất lượng môi trường phục vụ ĐTM - Khu định cư Hòa Hiệp 4

   Nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường (QTMT) của TP, năm 2013, Trung tâm đã tham mưu Sở TN&MT TP. Đà Nẵng xây dựng Đề án mạng lưới QTMT không khí và nước, tạo cơ sở đánh giá chất lượng môi trường đến năm 2020 và là tiền đề để thực hiện các mục tiêu của Đề án Xây dựng Đà Nẵng - TP Môi trường. Tính đến tháng 6/2015, Trung tâm đã lấy mẫu nước tại 12 hồ, 36 sông, 42 biển, thực hiện thu và phân tích 60 mẫu khí theo phương pháp thụ động. Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ về kỹ thuật trong việc khắc phục sự cố môi trường tại trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung của KCN Dịch vụ Thủy sản (DVTS) Đà Nẵng; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT giải quyết các sự cố môi trường tại Trạm XLNT tập trung tại KCN Hòa Cầm; Phối hợp với Chi cục BVMT thực hiện đánh giá hiện trạng hệ thống XLNT tập trung của KCN Hòa Khánh và đề xuất xây dựng mức xả thải chung trước khi đấu nối...

                 Quan trắc chất lượng không khí tại ngã tư Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng - Chương trình quan trắc môi trường tổng                      hợp TP. Đà Nẵng

   Về công tác QTMT tổng hợp, Trung tâm lấy mẫu kiểm tra, phân tích hàng tháng và định kỳ 2 lần/năm báo cáo kết quả quan trắc, trong đó có báo cáo theo chỉ số WQI (Chỉ số chất lượng nước). Chỉ tính riêng năm 2014, Trung tâm đã thực hiện quan trắc 72 mẫu nước biển, 28 mẫu nước hồ, 24 mẫu nước sông, 14 mẫu đất, 6 mẫu mô thủy sản, 10 mẫu nước ngầm, 6 mẫu khí. Đối với công tác quan trắc điểm nóng, Trung tâm đã triển khai thực hiện chương trình quan trắc điểm nóng 32 mẫu nước, 3 mẫu khí, nhằm kiểm soát các điểm hiện có, hạn chế việc tái diễn và phát sinh điểm mới; Theo dõi các vị trí nhạy cảm, từ đó kịp thời tìm ra nguyên nhân cũng như đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra việc vận hành, vệ sinh, bảo dưỡng và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chọn nhà thầu mua phụ tùng thay thế cho Trạm Quan trắc không khí tự động.

   Đặc biệt, trong khuôn khổ Dự án Xây dựng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) Việt Nam phát triển theo định hướng các bon thấp - Nghiên cứu thí điểm tại TP. Đà Nẵng do Quỹ châu Á hỗ trợ, Trung tâm đã phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) điều tra, thu thập thông tin của các DN tại KCN DVTS Thọ Quang; Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các DN về phát triển theo hướng ít phát thải khí CO2; Xây dựng, hướng dẫn phần mềm trực tuyến trong việc tính toán phát thải CO2. Trung tâm còn hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi quá trình thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống XLNT của một số Công ty trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản như Công ty Hải Thanh, Công ty Bắc Đẩu; Đăng ký và được chọn là chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu giải pháp BVMT nông thôn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang và xây dựng TP môi trường”, với kinh phí 558.674.000 tỷ đồng; Cử cán bộ tham gia triển khai mô hình thí điểm ủ phân compost quy mô hộ gia đình tại 3 xã Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Khương.

   Ngoài các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước do Sở TN&MT giao, Trung tâm còn thực hiện tư vấn dịch vụ, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kinh phí, góp phần cải thiện chất lượng đời sống cho người lao động. Trong năm 2014, Trung tâm đã thực hiện 38 hợp đồng tư vấn lập báo cáo ĐTM; 4 hợp đồng lập đề án BVMT; 5 hợp đồng lập bản cam kết BVMT; 11 hợp đồng về lập hồ sơ hoàn thành BVMT và xin cấp giấy xác nhận hoàn thành; 10 hợp đồng liên quan đến thiết kế, theo dõi, vận hành, chuyển giao công nghệ XLNT; 79 hợp đồng về quan trắc, phân tích môi trường, lập báo cáo giám sát định kỳ. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng TN&MT các quận, huyện lấy mẫu phân tích, phục vụ công tác quản lý môi trường; Phối hợp với Công ty Thoát nước và XLNT lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường; Mở rộng hoạt động dịch vụ tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum... Năm 2014, doanh thu của Trung tâm đạt trên 6,5 tỷ đồng (vượt 30% so với kế hoạch đề ra).

    Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra cũng như định hướng hoạt động BVMT trong thời gian tới, Trung tâm kiến nghị Lãnh đạo Sở TN&MT tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên môn kỹ thuật, xử lý điểm nóng về môi trường và giao Trung tâm triển khai thực hiện; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ... Đối với Bộ TN&MT, chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, phối hợp với Trung tâm trong trường hợp Trạm quan trắc không khí tự động có dấu hiệu hư hỏng, cần sửa chữa không theo danh mục của Biên bản thỏa thuận về việc quản lý, vận hành Trạm. Ngoài ra, nghiên cứu, ban hành một số văn bản pháp lý để hướng dẫn và áp dụng phương pháp quan trắc thụ động tại Việt Nam.

                Minh Tùng - Thu Hằng

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi Trường số 6/2015)

Ý kiến của bạn