Banner trang chủ

Tái chế lại phế thải từ Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than

15/09/2015

     Theo Quy hoạch, đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy nhiệt điện đốt than Việt Nam là 72.000 MW, tương đương tiêu thụ hơn 100 triệu tấn than, thải ra môi trường 30 triệu tấn tro xỉ mỗi năm. Đây là những nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp xi-măng và vật liệu xây không nung (VLXKN) mà chưa được tận dụng, phần lớn các nhà máy nhiệt điện đều thiết kế khu vực để chôn lấp là chủ yếu.   Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Bình Thuận        Hiện nay, Chính phủ đang khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ VLXKN. Do vậy, việc tận dụng được nguồn phế thải từ các nhà máy nhiệt điện chạy than cần được quan tâm hơn nữa. Xét về khía cạnh quy hoạch, các nhà máy nhiệt điện nên đặt gần các nhà máy xi măng hoặc ngược lại để tận dụng được các sản phẩm của nhau. Ngành xi măng là một trong những ngành sử dụng điện năng lớn và cũng là nhà tiêu thụ phế thải tro bay của các nhà máy nhiệt điện chạy than.      Sắp tới đây, hàng loạt trung tâm nhiệt điện sẽ được xây dựng trên cả nước đồng nghĩa với nguồn xỉ thải tăng mạnh. Nếu có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, bộ, ngành và doanh nghiệp, các nguồn phế thải này sẽ được tận dụng thông qua các nhà máy sản xuất VLXKN. Điều này vừa giúp cụ thể hóa chương trình phát triển VLXKN, tiết kiệm tài nguyên, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sử dụng gạch đất sét nung của người dân, bảo đảm môi trường phát triển bền vững.   Nguyệt Minh
Ý kiến của bạn