Banner trang chủ

Nhân rộng lắp đặt bè thủy sinh trên sông Tô Lịch

18/12/2015

     Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc lắp đặt bè thủy sinh tạo cảnh quan, cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch, năm 2014, Sở TN&MT Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lắp đặt 38 cụm bè thủy sinh trên sông Tô Lịch đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Cầu Mới. 

     Đến nay, các cụm bè thủy sinh này đã phát triển tốt, góp phần cải thiện chất lượng nước và tạo cảnh quan đẹp trên sông Tô Lịch. Việc lắp đặt các bè thủy sinh bước đầu đã thu được kết quả khả quan, nhận được nhiều đánh giá tích cực của các cơ quan báo chí, nhà kbhoa học và người dân sinh sống dọc bờ sông. 

      Để phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lắp đặt thêm 4 bè thủy sinh hình chữ nhật vào các cụm bè đã lắp đặt; dự kiến nhân rộng lắp đặt thêm 22 cụm bè thủy sinh đoạn từ Cầu Mới đến Cầu Dậu với chiều dài tuyến sông khoảng 4km trong năm 2016.

 

Trần Chí Viễn

Ý kiến của bạn