Banner trang chủ

800.000 euro cho dự án bảo vệ rừng ngập mặn

02/04/2021

     Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng động dễ bị tổn thương” do Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (Trung tâm SRD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa được VUSTA phê duyệt.

Đoàn công tác của Tổng cục Lâm Nghiệp, Trung tâm SRD họp xây dựng Dự án tại Sở NN&PTNT Cà Mau năm 2020

     Đây là dự án viện trợ nước ngoài không hoàn lại do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới, Đức (The Bread for the World - BftW) tài trợ với tổng kinh phí 800.000 euro, vốn đối ứng bằng tiền mặt từ UBND tỉnh Cà Mau là 140.000 euro. Dự án được thực hiện tại địa bàn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang, tỉnh Cà Mau, thời gian từ tháng 1/2021 - 31/12/2023. Với mục tiêu nhằm tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbonic, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hòa nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo, dễ bị tổn thương ở đồng bằng Sông Cửu Long.

     Mục tiêu của Dự án là tăng cường việc tích luỹ các bon của rừng ngập mặn phòng hộ thông qua các nỗ lực bảo tồn chung của Chính phủ và cộng đồng địa phương, như một phần của cách tiếp cận đồng quản lý; sinh kế của cộng đồng người nghèo, dễ bị tổn thương sống ở vùng rừng ngập mặn được nâng cao mà không ảnh hưởng đến môi trường và khí hậu; các phương pháp đồng phát triển vừa bảo tồn, vừa phát triển sinh kế trong rừng ngập mặn được nhân rộng, lồng ghép trong chính sách cấp quốc gia, cấp tỉnh để tăng cường bảo vệ khí hậu trong các hệ sinh thái độc đáo nhưng dễ tổn thương.

Nguyên Hằng

Ý kiến của bạn