Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 25/09/2021
Nỗ lực của Việt Nam về nâng mức Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) trong ứng phó với biến đổi ...

08/09/2020

Với những nỗ lực thực hiện cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), Việt Nam đã hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 24/7/2020.
Lồng ghép đánh giá tác động sức khỏe trong đánh giá tác động môi trường: Phương pháp tiếp cận đề xuấ...

08/09/2020

Các chính sách, chương trình hay dự án phát triển ngoài việc đem lại các lợi ích liên quan đến sức khỏe và phúc lợi thì chúng còn gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người.
Rác thải từ các tấm pin mặt trời - Những vấn đề môi trường cần quan tâm

08/09/2020

Với các ưu việt nổi trội về công nghệ, môi trường và tính cạnh tranh trong kinh tế, điện mặt trời đã và đang phát triển rất nhanh trên phạm vi thế giới.
Cách tiếp cận của một số quốc gia trong đánh giá thực hiện Quy hoạch môi trường và đề xuất áp dụng c...

13/08/2020

Đánh giá thực hiện quy hoạch đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định sự thành công của quy hoạch, cũng như đối với công tác lập quy hoạch trong tương lai.
Vai trò của đa dạng sinh học trong giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu tại Kiên Giang

06/08/2020

Tỉnh Kiên Giang nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam, phía Đông và Đông Nam giáp với các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Hậu Giang, phía Nam giáp Cà Mau, phía Bắc giáp Cam-pu-chia với đường biên giới dài 54 km.
Hiệp định tự do thương mại EU và các thách thức về môi trường

05/08/2020

Ngày 8/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại và Hiệp định bảo hộ đầu tư với EU (gọi tắt là Hiệp định), sau khi Nghị viện EU thông qua vào tháng 2/2020.
Phát triển các hoạt động của Ngành Xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính

05/08/2020

Ngày 24/7/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030.
Phát huy tính chủ động, trách nhiệm và tích cực trong hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường

29/07/2020

Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, trong những năm qua, Tổng cục Môi trường đã triển khai có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương đã và kế hoạch hành đký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức..; nâng cao vai trò, vị thế tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn trong khu vực và trên thế giới.