Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Ưu tiên sử dụng tro, xỉ đạt chuẩn làm vật liệu san lấp

02/06/2022

    Ngày 2/6/2022, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 1694/UBND-KT chỉ đạo các Sở, ngành, chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công về việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

    Cụ thể, các Sở liên quan (Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, NN&PTNT, TN&MT) xúc tiến phối hợp có giải pháp phù hợp ưu tiên sử dụng tro, xỉ các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã hợp chuẩn, hợp quy theo quy định, để làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng thuộc các sở, ngành, địa phương quản lý sử dụng vốn đầu tư công.

    Tro, xỉ đạt chuẩn được dùng đắp nền đường các công trình giao thông phù hợp, san lấp trong các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời tro, xỉ hợp chuẩn dùng để hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

    UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp.

    Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) hiện có 4 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động với tổng công suất gần 4.300 MW (gồm Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng). Nhằm giải quyết lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất điện, các nhà máy này đã được chấp thuận xây dựng 2 bãi chôn lấp tro, xỉ với tổng diện tích gần 100 ha ở xã Vĩnh Tân.

    UBND Tỉnh giao Sở Xây dựng phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu để có giải pháp phù hợp cho việc ưu tiên sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công.

    Với Sở Giao thông vận tải, phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, quy định sử dụng tro, xỉ làm vật liệu đắp nền đường đối với các công trình giao thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai, sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu đắp nền đường các công trình giao thông sử dụng vốn đầu tư công theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải…

    Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường trong việc xử lý và sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng các công trình xây dựng.

Đức Anh

Ý kiến của bạn