Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 04/06/2023

Tỉnh Nam Định: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

07/03/2023

    Ngày 28/2/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị

    Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII cùng các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội; đặc biệt là cụ thể hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương, đồng thời giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân tập trung vào 9 nhóm nội dung trọng tâm gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; hộ gia đình sử dụng đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực liên quan đến đất đai.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng nhấn mạnh, thực hiện kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/1/2023 để tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn toàn tỉnh; qua đó các Sở, ban, ngành, địa phương đều khẩn trương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Với nhiều thành phần tham dự quan trọng, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức sẽ góp phần tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả để trình Quốc hội xem xét ban hành.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến và đề nghị ban soạn thảo cụ thể hơn các nội dung: Những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không phù hợp với điều kiện của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định…

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn