Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 20/06/2024

Tỉnh Hà Nam lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

13/03/2023

    Ngày 7/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng cho biết, trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Từ những kinh nghiệm thực tiễn đã được sơ kết, đánh giá cho thấy, công tác quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế. Cụ thể như: vẫn còn một số quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chưa được thể chế hóa hoặc thể chế hóa chậm, chưa đầy đủ; chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, chồng chéo, bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người dân, cần sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển. Vì vậy, việc lấy ý kiến nhân dân về các nội dung của dự thảo Luật Đất đai là vấn đề quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng đề nghị các đại biểu qua quá trình thực tiễn thực hiện công việc phát hiện những nội dung chưa phù hợp tham gia ý kiến góp ý để đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Luật Đất đai. Đồng chí cũng đề nghị Sở TN&MT, Sở Tư pháp tổng hợp các ý kiến, nội dung đề xuất sửa đổi; tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Các đại biểu dự Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về: quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế góp ý về những trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp…

Nam Việt

Ý kiến của bạn