Banner trang chủ

Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

24/06/2022

    Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh phối hợp với Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho đại biểu là cán bộ, công chức các ngành liên quan của tỉnh. Buổi tập huấn nhằm tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương. Nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lồng ghép các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác soạn thảo văn bản, thẩm định, rà soát văn bản…

Quang cảnh Tập huấn

    Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu về chính sách, pháp luật tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; yếu tố môi trường khi phân tích và hình thành chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nội dung cơ bản và những điểm mới cần lưu ý của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường).

Đỗ Hương

Ý kiến của bạn