Banner trang chủ

Nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện môi trường

11/06/2014

     Thời gian qua, công tác BVMT nói chung và các sự kiện môi trường (SKMT) nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Theo đó, hàng năm các Bộ ngành, đoàn thể, địa phương trên cả nước tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng các SKMT như: Ngày Đất ngập nước thế giới (2/2); Ngày Quốc tế Hành động vì các dòng sông (14/3); Ngày Rừng thế giới (21/3); Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3); Ngày Trái đất (22/4); Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5); Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày Đại dương thế giới (8/6); Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 của tháng 9); Ngày Người tiêu dùng xanh (28/9); Ngày Quốc tế Giảm nhẹ thiên tai (13/10)...

     Đối với các sự kiện lớn về môi trường, ngoài trọng tâm Lễ mít tinh quốc gia còn tổ chức nhiều sự kiện bên lề như Hội thi, hội diễn văn nghệ, hội thảo, hội nghị chuyên đề, triển lãm, trồng cây, vệ sinh môi trường, diễu hành cổ động, thăm quan mô hình điển hình về BVMT, trao tặng khen thưởng... để góp phần đưa công tác BVMT đạt được kết quả cao.

     Các SKMT có sức lan tỏa cao và trở thành ngày hội, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực của toàn dân về BVMT. Qua việc tổ chức các SKMT, người dân tích cực tham gia các hoạt động BVMT, tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, các cấp chính quyền thực hiện những cam kết chính trị và hành động cụ thể, thiết thực trong công tác BVMT.

 

Bộ TN&M tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012

tại Quảng Ninh

 

     Tuy nhiên, việc tổ chức các SKMT thời gian qua cho thấy, vẫn còn một số hạn chế như sự phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể chưa đạt hiệu quả cao; nguồn kinh phí tổ chức còn gặp khó khăn; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; chưa nêu bật được thông điệp của sự kiện; một số địa phương tổ chức còn nặng về hình thức, chưa lồng ghép giải quyết triệt để những vấn đề môi trường bức xúc tại địa phương…

     Để nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cao trong tổ chức các SKMT, theoThông báo số 23/TB-BTNMT, ngày 21/2/2014 của Bộ TN&MT về việc tổ chức các SKMT, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cần tập trung thực hiện các giải pháp:

     Tiếp tục duy trì và đổi mới phương thức tổ chức các SKMT, nhằm thể hiện chủ trương, chính sách thống nhất của Đảng và Nhà nước về công tác BVMT;

     Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là các tổ chức quốc tế có liên quan nâng cao hiệu quả tổ chức SKMT. Tăng cường xã hội hóa công tác tổ chức SKMT, nhất là nguồn kinh phí và phương thức tổ chức.

     Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên thực hiện các SKMT; đa dạng hóa các nội dung, hình thức; tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về sự kiện.

     Căn cứ vào chủ đề, quy mô ảnh hưởng của sự kiện, tổ chức Lễ mít tinh quốc gia phù hợp nhằm đảm bảo tính trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội.

 

Trương Văn Đạt, Phạm Ngọc Bách

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, BộTN&MT

Nguồn: Tạp chí Môi trường, số 5/2014

Ý kiến của bạn