Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 25/02/2021
Khảo sát ảnh hưởng của pH và hàm lượng NaCl đến quá trình chiết xác định kim loại nặng trong nước bi...

08/01/2021

Lê Thu Thủy, Phạm Phương Thảo, Hoàng Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Khắc Thành
Đặc điểm chất lượng nước suối Tà Vải và khả năng sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

07/01/2021

Phong Phet Sisavengsouk, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Xuân Thường, Trần Công Việt
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ôxy hóa nâng cao kết hợp ôzôn và tia UV trong xử lý nước thải dệt nh...

07/01/2021

Th.S Nguyễn Thị Phương Dung, TS. Lư Thị Yến, ThS. Phạm Thị Ngọc Thùy